INSIKT

ABSTRACT

FN:s globala mål nummer två är att se till att avskaffa all hunger. För att uppnå detta så ska man bland annat säkra tillgången till näringsriktig mat för alla. Denna studie syftar till att undersöka hur skadedjur inom småskalig potatisodling kan ses som nyttodjur. Ur ett producentperspektiv genom att besvara frågeställningen;
Hur ser en grupp producenter på möjligheten att ta tillvara på skadedjur inom livsmedelsproduktion? kopplat till främst teorierna design thinking, cirkulärdesign samt foodtech. Vidare undersöks konsumenternas inställning genomfrågeställning; Hur ser ett urval konsumenter på möjligheten att använda insekter som livsmedel? kopplat till teorierna foodtech, nudning samt neofobi. Resultatet visar att det finns ett motstånd till insekter både inom potatisodling men också till insekter som livsmedel. Studien visar dock att det finns utvecklingsmöjligheter inom detta område.

Ladda ner min vetenskapliga undersökning i pdf-format här.


Kreativ brief – Detta examensarbete har haft som målsättningen att skapa en ny innovativ livsmedelsprodukt som både uppmuntrar och underlättar för ekologiska potatisproducenter runt om i landet. Utifrån detta har jag skapat varumärket, INSIKT. En medveten chipstillverkare som tar tillvara på såväl potatis som knäpparlarver. På så vis säkerställer vi att alla potatisar kommer till användning och att ingenting slängs.

Visuell identitet – Inspirationen till den visuella identiteten kom från gamla klassiska skräckfilmer så som Frankenstein och Night of the living dead. Filmer där hjälten dör för att sedan återuppstå. Denna symbolik används i mitt koncept där tidigare kasserade potatisar nu istället kommer till användning. Samtliga illustrationer och majoriteten av typsnitten är skapade för hand för att ge en genuin och unik känsla. För att synas på chipshyllan krävdes en identitet som särskilde sig från mängden.

FÖRENA NYTTA MED NÖJE!
Dill & Gräslök
Förpackningarnas baksida
Havssalt
Larvchips Havsalt – Stor påse, liten påse samt restaurangkorg

Förpackningarna – Förpackningarna är utformade efter den klassiska potatispåsen med en söm som förslutning.
Detta för att såväl hylla den fantastiska knölen men även för att det fyller en praktisk funktion då påsarna kan förvaras stående. Förpackningarna finns i tre olika utföranden. Den klassiska stora chipspåsen till fredagsunderhållningen, en mindre variant till give away eller kioskförsäljning samt en korg som chipsen serveras
i på restaurang. Utöver dessa finns även emballage till butik.

Genom att välja INSIKT till underhållningen så förenar du nytta med nöje!
Förpackningarna i sin rätta kontext.
Uppackning i butik
Emballage till butik
Samlingsbild, samtliga smaker
Serveringskorg till restaurang

Framsida på förpackning, Dill & Gräslök
Framsida på förpackning, Svartpeppar
Framsida på förpackning, Havssalt
Framsida på förpackning, Gräddfil och lök
Framsida på förpackning, Grillchips

MARTINA BERGSTRÖM

Mitt namn är Martina Bergström, 32 år från Söderhamn. Att vara kreativ är för mig en självklarhet som yttrar sig i en mängd olika former, så som glasblåsning och renovering. Men främst genom min stora passion, grafisk design. Jag hoppas att ni har funnit nöje i att titta på mitt arbete och i samband med detta även kommit till INSIKT.

martinabergstrom@hotmail.com

Leave a Reply