Die Neue

Jag anser att dagens försäljning av typsnitt via internet inte är en värdig förpackning av den grafiska formgivarens främsta verktyg. Det vill jag ändra på. Die Neue är en butik som säljer nya typsnitt. Typsnitt i form av en bok. I boken inkluderas typsnittet. Dessutom finns där information om formgivaren, hur designprocessen såg ut och …

More