Reelton

Tänk om Mona Lisa hängde bakom ett smutsigt fönster. Skulle man uppskatta konsten på samma vis då? På samma sätt ser Reelton på musik. Musik är konst och en upplevelse. Om musiken innan vi får ta del av dess inspelningar, blir komprimerade och förlorar information, tappar den inte en del av konsten då? Reelton ska …

More