Noll

Nolls affärsidé är att butiken ska leverera högkvalitativ alkoholfri dryck för den medvetna personen inom premiumsegmentet för alkoholfria drycker. Varumärket noll Den grundläggande idén med butiken noll är att lansera en butik i Stockholm, Grev turegatan 3, som endast inriktar sig på sofistikerade alkoholfria drycker som i ett huvudsakligt syfte ska agera som substitut för …

More