Nouveau sens

Varför använder vi plast? Det är billigt. Men det är inte speciellt bra för naturen. Jag tror att vi använder det mycket ut av vana. Man reflekterar inte över det och man reflekterar heller inte över konsekvenserna. Och det är ju inte så konstigt, när vi så sällan blir påminda om konsekvenserna. När blir vi påminda om konsekvenserna då? Oftast i sociala …

More