TVÄTTRÅDET

2018 bestod stockholm pride av 250 ekipage och ca 60 000 besökare. Bland ekipagen fanns organisationer som rfsl, rfsu, regnbågsfonden och samkraft. Dessa föreningar jobbar varje dag hårt för hbtq personers rättigheter i och utanför Sverige. Men bland ekipagen finns även carlsberg. Dom säljer öl. Carlsberg är bara ett av många vinstdrivande företag som under …

More

Kvinnoskydd

En av tio flickor missar skolan under sin menstruation. Det gör att dom kommer efter i skolan och många gånger avbryter skolgången helt. Anledningen kan vara att de inte har råd att köpa mensskydd, men ofta handlar det om att mensskydd inte finns tillgängligt, att de inte finns där de behövs. Jag heter Amanda Eriksson …

More

REVIVE

Vi köper 13 kilo kläder per person och år och länger åtta kilo i soporna. Sammanlagt blir det 80,5 miljoner kilo kläder som eldas upp varje år, bara i Sverige. Hälften av de kläder som slängs skulle kunna återbrukas. Uppgifter från en rapport av naturvårdsverket. Därför har jag skapat REVIVE som är ett modevarumärke inom …

More

Korall®

Du som läser detta just nu har med all säkerhet haft feber, och har då kanske också upplevt känslan av att ”brinna upp”, som är symtomet av hög feber. Just nu går korallerna igenom samma sak. De utsätts för något som kallas korallblekning, vilket är ett resultat av en ökad mängd växthusgaser i atmosfären, som …

More

Nordic Base

Sjukvården är en miljöbov och använder stora kvantiteter av plastengångsartiklar. Flera av dagens plastprodukter som konsumeras återvinns inte och de stora konsumerade mängderna bidrar till koldioxidutsläpp vilket leder till ökad global uppvärmning. Statistik från min rapport visar att 34 943 251 plastförkläden konsumerades på Sveriges regionala sjukhus under 2018. Skulle dessa plastförkläden läggas ut på bredden, …

More

Marin 真凛

Visste du att varje år slängs det 8 miljoner ton plast i våra hav? Att varje år produceras det ca 350 miljoner ton och att det i dagsläget flyter omkring ca 150 miljoner ton plast i våra hav? Visste du även att det tar 400 år för en plasttandborste att brytas ned? Är det verkligen …

More

ÄTBAR

Livsmedelsproduktionen måste öka med hela 70% till 2050 för att maten ska räcka till alla människor på jorden. Anledningen till att det är en sån hög siffra är för att befolkningen ökar och de resurser vi har räcker inte till framtiden. Det innebär att vi inte kan fortsätta med den ohållbara köttkonsumtionen som sker i …

More

ARREST

https://youtu.be/GJ-HTqL3pHM Förra veckan kunde man läsa i dagstidningarna hur skärmar har en negativ inverkan på barns liv. En bidragande faktor till detta är överdriven konsumtion av skärmtid, där intresset hos de yngre ofta utgörs av passiva aktiviteter såsom dator och tv-spel. En passiv livsstil som kan öka risken för fysisk och psykisk ohälsa. Av denna …

More

JOD.CO

I Sverige lider en halv miljon av en sköldkörtelsjukdom, men tiotusentals upplever att vården de får inte hjälper. Sköldkörteln är ett livsviktigt organ som behöver jod och selen för att kunna fungera och brist på dessa ämnen är starkt kopplat till sköldkörtelsjukdom, vilket är ett stort globalt problem. För trots WHO:s rekommendationer om tillsättning av …

More

Parken

Mitt namn är Ludwig Lind och det här arbetet grundar sig i FN:s globala mål nummer 3, hälsa och välbefinnande, och närmare bestämt spelproblem. Spelproblem klassas idag som ett folkhälsoproblem i Sverige och ger ofta allvarliga konsekvenser för individen, familjen och samhället. Det finns många faktorer till varför personer kan hamna i ett spelproblem, men …

More

BOV

Collapse of civilisation is on the horizon. sa David Attenborough under förra årets FNs klimatkonferens. Klimatförändringarna började med oss vilket gör det till vårt ansvar att rätta till det. I mitt projekt har jag valt att skapa en app som ska informera, testa, och uppmana användaren kring hur de bidrar till klimatförändringarna. Jag har valt …

More

Ängsvinge

Idag är mer än 21% av alla fjärilsarter som finns i Sverige hotade. Naturvårdsverket anser att just den biologiska mångfalden är ett av de viktigaste områdena som man måste arbeta med nu inom den närmsta tiden för att kunna arbeta mot en hållbarare framtid. Det största hotet mot fjärilarna idag är förlusten av livsmiljö. Det …

More

Varsågoda

Jag heter Engla Eriksson och jag har utgått från hållbarhetsmål nummer ett, ingen fattigdom. Idag finns det nästan 6000 personer som lever i akut hemlöshet i sverige, 6000 personer som inte har tak över huvudet. 6000 personer som står utanför samhället.  Det är lätt att det blir ett vi och ett dem, men i grunden …

More

Matbank

Jag heter Michael Söderberg och under mitt självständiga arbete har jag jobbat med fn:s globala mål nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion. Delmålen 3 Halvera matsvinnet i världen och 8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livstilar har varit cetrala genom hela arbetet. Mitt varumärke Matbank är en bank-app lösning som erbjuder användaren ett lätttillgängligt sätt …

More

Villa Gute

Det finns idag ett särskilt undantag i  Europaparlamentets förordning nr 1169/2011 som tillåter 63 olika tillsatser och processhjälpmedel vid tillverkning av vin utan att dessa på något sätt behöver deklareras. Faktum är att I ett vin är halten av bekämpningsmedel 55 gånger högre än den tillåtna mängden om det hade rört sig om dricksvatten. jag …

More

Elektrologi

På sjunde plats från botten placerar sig Sverige som det land som producerar mest elavfall per capita av alla länder. Detta är ett problem som uppstått genom hög levnadsstandard där vi har möjlighet att byta ut vår elektroniska arsenal flera gånger per år om vi så vill. Elavfall genereras genom att vi kastar elektroniska produkter, …

More

Kilovikt

Kiolvikt är ett livsmedelsföretag med målet att skapa nya, innovativa, kreativa och hållbara sätt att konsumera och sälja livsmedel. Nedan så följer en beskrivning om hur Kilvovikt ser på problemet kring överkonsumtion och hur företaget anser vi kan lösa problemet! Har du någonsin reflekterat över hur mycket mat du slänger? Det är bevisat att 30% …

More

RE.ROSE

Hållbarhetsmål nummer 8Genom mitt examensarbete har jag fokuserat på FN:s hållbarhetsmål nummer 8; anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.Målet var inte att uppmana folk att sluta köpa rosor utan att göra människor medvetna om problemen med blomsterindustrin och även öka intresset till att köpa Fairtrade certifierade blommor. Vi är väldigt medvetna om att vi ska köpa …

More

Kuranta

Kuranta är ett projekt som är baserat på FN:s hållbarhetsmål nummer 3, hälsa och välbefinnande och nummer 5, jämställdhet. Kuranta är en matglad leverantör av antiinflammatoriska livsmedel, som brinner för att inspirera till en mer hållbar och läkande livsstil. Men allting grundar sig ett ännu större uppdrag. I FN:s globala mål står det att ”god …

More

Mane

Rådande normer bestämmer på vilka kroppar hårväxt är tillåtet. Orakade kvinnor möts ofta av ifrågasättande eller förlöjligande av omgivningen. FN:s Hållbarhetsmål nummer fem handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Detta mål tar avstamp i det problem jag jobbat med som handlar om samhällets syn på kvinnor med kroppshår. I den …

More

Kära, älskade!

Jag var 14 år när kom jag ut första gången. Jag har tur som har kunnat vara öppen om det sedan dess. För andra kan det ta längre tid. För vissa sker det inte ens under deras livstid. Selma Lagerlöf älskade två kvinnor livet ut, men i historieskrivningen har de bara förblivit goda vänner. Mitt …

More

2 grader

Vi förväntas nå 2 graders global uppvärmning vid år 2040. Detta riskerar dramatiskt högre havsnivåer, extrema väderförändringar och en mer ogästvänlig värld. En värld där mat- och vattenkris kommer bli allt vanligare. Det är inte en värld som jag vill leva i.  Därför har jag skapat organisationen 2 grader för att uppmärksamma om den globala …

More

SWITCH

Nästan en tredjedel av Sveriges kvinnor känner sig otrygga ute på kvällen, och många väljer till och med att stanna hemma på grund av oro för överfall och misshandel. Dessa siffror ökar. Problemet beror såklart till störst del på de strukturer och normer som finns i samhället idag. Men jag har valt att försöka lösa problemet …

More

Twice As Nice.

Visste du att 50% av befolkningen i Afghanistan är barn under 14 år? Och visste du att för varje afghansk kvinna som får asyl i Sverige, så får två afghanska män asyl. I Afghanistan, är det kvinnor och barn som blir lämnad kvar. Då många drar sig till den fattiga landsbygden blir tillgång till hälso- och sjukvård begränsat …

More

Nouveau sens

Varför använder vi plast? Det är billigt. Men det är inte speciellt bra för naturen. Jag tror att vi använder det mycket ut av vana. Man reflekterar inte över det och man reflekterar heller inte över konsekvenserna. Och det är ju inte så konstigt, när vi så sällan blir påminda om konsekvenserna. När blir vi påminda om konsekvenserna då? Oftast i sociala …

More

MadLove

Alla som någonsin har demonstrerat har något gemensamt. De var arga, kärleksfulla och framförallt modiga. Arga och kärleksfulla för att de kämpar för sig själva och andra för förändring, och modiga för att de vågar visa sin åsikt och kämpar för den. Men en studie visar att det finns en fara att sociala medier ger …

More

Horisont

I mitt examensarbete valde jag att jobba med musikfestivaler och de miljöproblem de står inför, mer specifikt nedskräpningen av tält. 1 av 4 festivalbesökare lämnar kvar sitt tält. Det innebär tiotusentals kvarlämnade tält i Sverige och miljontals tält globalt varje år. Majoriteten av dessa tält förbränns eller hamnar på soptippar runt om i världen vilket såklart …

More

Fröhuset

Visste du att ekologiskt inte behöver vara synonymt med miljövänligt? KRAV, märkningen alltså, anser inte att det finns några problem med att frakta en Svensk vara över kontinenter för paketering, och sedan hem igen för försäljning. Ekologiskt tydligen, men inte speciellt miljövänligt. Mitt examensarbete kretsar kring FN:s miljömål nummer 13, att bekämpa klimatförändringen. Idag är …

More

Change

Texten på denna poster visar utdrag ur vittnesmålen från #SistaBriefen (en dotterhashtag till #MeToo som protesterar mot den sexism och de sexuella trakasserierna som härjar i byråbranschen). Den beskriver en bransch där sexistiskt beteende vardagsmat, där män sitter på nästan alla maktpositioner och där du kan räkna med 10 000 kr mindre i ingångslön om …

More