Baluns

I ett ständigt expanderande samhälle ökar kraven på individen och stress är idag en naturlig del av människans vardag. Det finns normer om hur den vuxna människan skall prestera och agera, normer som föder prestationsångest och skapar orimliga krav. Vi skall prestera bra på jobbet, ha det perfekta hemmet, vara ansvarsfulla och sociala. Faktum är …

More