Så lätt

I dagens samhälle blir närproducerat allt mer eftertraktat och populärt. Det blir allt vanligare att odla i städerna i bland annat parker och på hustak. Uttrycket ”Urban gardening” har blivit en trend som kommer allt mer. Alla som vill ska kunna ha en möjlighet att på ett enkelt sätt odla en del av det man äter. …

More