Demonstrant

Ur ett konstnärligt perspektiv så finns det både en problematik och en slags romantik över demonstrationen. Ideologier och åsikter skall kokas ner till några få ord och meningar som skrivs på plakat. Det finns stora möjligheter att skapa något fantastiskt med demonstrationen som visuellt medium. Jag vill visa att det visuella spelar en stor roll när …

More