Tape

Tänk dig en butik med mängder av cirklar. I olika färger, material och mönster. Tejprullar. Min butik, Tape, säljer alla sorters tejp. Inriktningen på butiken handlar inte bara om materialet, utan främst om användningen av det. Möjligheterna tejp som material har att erbjuda är enorma och det är ett material som går att använda kreativt på flera olika sätt. Tejp är konst, det är ingen tvekan om det. Det gäller bara att upptäcka.

tejp

Material med stora möjligheter

Tejp finns i otroligt många utföranden, i olika material anpassade för skilda användningsområden, i näst intill alla regnbågens färger och dessutom i olika slags mönster. Det är därmed ett material som går att använda till otroligt mycket. Utöver att tejp är både funktionellt och användbart går det även att använda på ett kreativt sätt, bland annat i inredningssammanhang eller för att skapa olika typer av konst.

Tejp som konstform

Min idé handlar om att genom min butik framföra tejpens alla möjligheter. Butiken ska inspirera till kreativt skapande med materialet tejp och det övergripande målet är att sprida tejp som ett kreativt material och en konstform.

Affärsidé

Erbjuda ett brett sortiment av tejp för att locka den kreativa människan till att upptäcka tejpens alla möjligheter och användningsområden.

Min butik

Min butik med namnet Tape ligger i Berlin. Affärsidén är att ”erbjuda ett brett sortiment av tejp för att locka den kreativa människan till att upptäcka tejpens alla möjligheter och användningsområden.” Målet med butiken är att sprida tejp som ett kreativt material och en konstform. Alla sorters tejp som överhuvudtaget finns, ska finnas i min butik. Sortimentet är därmed väldigt stort eftersom mängden tejpsorter, samt de varianter av olika färger och mönster dessa finns i, är många.

logotyp copy

Grafisk profil

Hela den en grafiska profilen går i färgerna svart, vitt och grått. Det är tejprullarna i sig som får bidra med färger och mönster. Typografin är genomgående i typsnittet Futura. Detta eftersom det är ett runt och geometriskt typsnitt som passar bra till tejprullarnas runda former. I rubriker och mindre texter har jag dessutom endast använt mig av gemena bokstäver eftersom dessa framhäver det runda mer än de versala bokstäverna gör. Någonting som är återkommande i profilen är tejprullens form – alltså cirkeln. Den återkommer dels genom själva produkterna, men även i grafiska element på olika delar i profilmaterialet.

Förpackningar

Tejpförpackningarna är i svart kartong och har ett fönster som går från ovansidan, över kanten, och ner på sidan av förpackningen. Fönstret finns där för att det är viktigt att man kan se tejprullens runda form uppifrån eftersom detta är ett viktigt element i den grafiska profilen. Även sidan av tejprullen är viktig för att man ska se hur tejpen verkligen ser ut när den är utrullad och i användning.

förpackningar_uppifrån

förpackningar_sida

mattejp_närbild

Tejpkartor

Tejpkartorna är likt traditionella färgkartor till för att kunden lättare ska kunna välja och jämföra, i detta fall olika tejpsorter. Genom att kunna ta hem en tejpkarta och titta på färger, mönster eller material i jämförelse med det tejpen ska placeras på, eller användas till, blir processen att skapa och vara kreativ betydligt enklare.

tejpkartor_2

Tejphållare

En tejphållare som är gjord i trä med en avrivaren i plexiglas. Både formen och färgen på tejphållaren för tankarna till mitt varumärke och dess grafiska profil.

tejphållare_närbild

Inspirationsbok

I koppling till butikens inriktning på tejp som konstform och kreativt material har jag gjort en inspirationsbok som är till för att kunden ska kunna förstå vilka möjligheter materialet tejp har att erbjuda. Genom denna bok ska människor bli inspirerade och vilja skapa någonting eget med hjälp av tejp.

bokframsida

bok_typografi

bok_citat

bok_kapitelindelning

bok_uppslag2

bok_uppslag4

bok_uppslag3

Produktkatalog

I produktkatalogen är det tänkt att alla de tejpsorter som butiken erbjuder ska presenteras. Katalogen ska ge en bra överblick på de olika tejpsorter som finns och vad skillnaden på dessa är. Den ska även visa på det stora utbudet av färger, mönster och material.

produktkatalog_snöre

produktkatalog_uppslag_text

produktkatalog_uppslag_foto

produktkatalog_uppslag_tejp

produktkatalog_närbild_tejp

produktkatalog_bläddring

Kontakt

Hanna Sundgren
0708-361497
hannasofiesundgren@gmail.com
hannasundgren.se

Leave a Reply