Examensprojekt 2014

Kursansvarig:
Niklas Fagerholm

Medverkande lärare:
Mikael Becker, Kristina Brink, Kevin Gater, Karina Göransson, Anna-Sara Fagerholm.

Gästopponent:
Carolina Laudon

Utställning:
23 nya hjälporganisationer
Sundsvalls Museum 26/5–2/6 2014
Curator Niklas Fagerholm