Examensprojekt 2014

Kursansvarig:
Niklas Fagerholm

Medverkande lärare:
Mikael Becker, Kristina Brink, Kevin Gater, Karina Göransson, Anna-Sara Fagerholm.

Gästopponent:
Carolina Laudon

Utställning:
23 nya hjälporganisationer
Sundsvalls Museum 26/5–2/6 2014
Curator Niklas Fagerholm

SIMPLIFY – together cleaning for a healthy ocean

Simplify är en hjälporganisation och ett varumärke som agerar för att motverka problematiken med marint skräp, där ett stort fokus ligger på plast. Hela 6,5 miljoner ton plast beräknas årligen dumpas enbart av fartyg i haven kring vår glob (GreenPeace, 2014) och enligt TakePart (2014) tros plast utgöra cirka 90% av allt det skräp som …

More

Pur

Att sälja lyx för att bota fattigdom Antalet fattiga barn i Sverige utgör idag ca 12 procent och antalet fortsätter att öka. Dessa tolv procent utgörs dels av de barn som har föräldrar som av olika skäl inte klarar av att försörja dem, de som håller sociala myndigheter som sina föräldrar och de som kommer …

More

Hajfive

Problemet Hajar har funnits i haven i ca 400 miljoner år. De är en ytterst viktig del av ekosystemen och hjälper till med mångfald, överflöd och spridning av olika arter. Om hajarna försvann ur haven skulle det få stora följder. Hajsfenssoppa är den stora boven. Soppan har funnits i många, många år men det är …

More

Trettiotvå mitt på

  Förebyggande utav vår tids största folksjukdom 900 män och 300 kvinnor i Sverige dör varje år utav hjärt och kärlsjukdomar, de vanligaste orsakerna bakom dödsfallen är människors levnadsvanor så som ohälsosam stress och dålig kost. Trettiotvå mitt på är en hjälporganisation i Sverige som har en vision om att minska dödsfallen utav dagens största folksjukdom genom att hjälpa människor …

More

ABOL

Det är lätt att tro att ordet slav är något som tillhör historieböckerna. Kanske läste du på gymnasiet om den transatlantiska slavhandel på 1800-talet. Om inte, kanske du ändå har sett filmen 12 Years a Slave. En gripande film som får många av oss att reflektera kring hur mycket som har hänt på 200 år. …

More

REVERSE

Reverse är en hjälporganisation som syftar till att skydda miljön och för att göra det berättar Reverse historier, med form, för att framkalla känslor. Affischerna berättar historier och logotypen berättar en historia. Reverse är dessutom en butik och för vinsten arbetar reverse med olika akuta miljöprojekt runt om i värden, politisk påverkan och forskning inom miljöinnovation. Reverse säljer produkter av …

More

SPIRA

  Organisationen Mitt examensarbete handlar om att uppmärksamma ett problem i vårt samhälle som både är beständigt och genomsyrar hela det svenska samhället; ensamhet hos äldre människor. Med detta problem som grund har hjälporganisationen, SPIRA, skapats för att förebygga detta komplexa och utbredda bekymmer. En mötesplats har genom organisationen möjliggjorts för de äldre, ensamma människorna; möjlighet …

More

Botanica

Problembakgrund Mitt examensprojekt utgår från regnskogen. Regnskogen är ett av världens största apotek. Många gånger kan man se etiketten naturmedicin på vissa läkemedel från apoteket, och då kanske tänker att man behöver något starkare. Men vad de flesta inte vet är att mer än 40 procent av alla mediciner som vi använder innehåller viktiga ingredienser …

More

Awake

Awake arbetar med att väcka aktuella frågor som på något sätt påverkarbarn och ungdomar i Sverige. Ämnet varierar därför från år till år. –-Under 2013 ökade antalet anmälda mobbningsfall. På grund av dennaökning har Awake i år valt att arbeta mot mobbning.–-Awakebutiken turnerar i Sverige under sommaren i form av en»pop-up-shop«. Sortimentet består av teknik- och sommaraccessoarer.–-2014 …

More

Inland

Sverige är det land i Europa där urbaniseringen gått snabbast de senaste åren. Det kanske inte låter som ett problem, men avfolkningen av landsbygden innebär i många fall tvångsförflyttning. Landsbygden har blivit död och obeboelig. Människor tvingas att lämna sina hem. Organisationen Inland verkar för att hjälpa landsbygden, med fokus på landsbygden i Mittsveriges inland, trakterna kring Ånge och …

More

Verka

För att uppnå demokrati krävs det att alla människor i samhället har samma möjlighet att engagera sig och att allas rättigheter respekteras. Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller jämställdhet, men det finns en splittrad bild när det gäller makt och inflytande. Än idag har du inte samma förutsättningar …

More

Kulturverkstaden: Kultur för kultur

Hur ser vi att barn i Sverige är fattiga? Kan vi se det? Faktum är att det väldigt svårt att se. Många barn växer upp i välmående familjer. De har mat. De har kläder. Hus. Villa. Bil. Problemet är att alla inte har det så. De flesta fattiga barnen i Sverige ser ut som helt vanliga …

More

Neutral Zon: Din fristad från normativ diktatur

Det stora problemet Alla människor föds in i en ofrivillig roll, men endast vissa av oss kommer att få ägna hela livet åt att kämpa för sina mänskliga rättigheter och för sin identitet. Samtidigt kan andra glida genom livet utan en tanke på sina privilegier. Att öppet bryta mot könsnormen kräver idag stort mod, och de som …

More

GE & TA

Vi lever över våra tillgångar Vi i västvärlden lever idag över våra tillgångar och lämnar stora miljöavtryck i andra länder. I längden kommer det inte att vara hållbart eftersom det bidrar till den globala uppvärmningen som så småningom kommer att drabba oss alla. Mitt projekt handlar om att genom en cafékedja över hela Sverige få …

More

lova

Problem: vanvårdade husdjur Människans bästa vän. Husdjuret. Med husdjur menas de djurarter som människan har tämjt exempelvis för att få skydd mot rovdjur, hjälp med tunga arbeten eller som sällskap. För många betyder att skaffa ett husdjur att man får en ny familjemedlem att älska. Men det är inte alla djur som hamnar i dessa omhändertagande hem, utan …

More

mini2mini

Bakgrund I Sverige ses inte en vanlig förkylning som något allvarligt, det samma gäller magsjuka och andra lättare infektioner. Man tänker kanske “Äsch, det är bara en vanlig förkylning!” Men i andra delar av världen dör 18 000 barn under 5 år varje dag av förkylningar, magsjukor och mindre infektioner på grund av att de är undernärda …

More

NZURI

Problembakgrund Den största orsaken till att elefanterna minskar i antal är illegaldjurhandel. De dödas för sina betars skull. Denna handel bidrar inte bara till att elefanterna riskerar att dö ut, utan även till terrorism och vapenhandel. Om elefanterna skulle dö ut så skulle flera tusen invånare i Afrika där de livnärar sig på turismen bli …

More

Vardag och Fröjd

Problembakgrund Mitt examensprojekt utgår från alkohol ur ett barns perspektiv. Först ville jag hjälpa barnen. Barnen som får följa med på sina föräldrars val. Barn som inte har något att säga till om. Barn som tror att det är så det ska vara. Men en nioåring ska aldrig någonsin behöva leda sin förälder hem på …

More

KNUT

Kort om KNUT 7000 människor i Sverige mellan 18 och 26 år är hemlösa. Dessa unga vuxna behöver olika former av stöd för att ordna upp sitt liv och det kan de få hos KNUT. KNUT bedriver en verksamhet där tanken är att de unga hemlösa ska samla in material från staden, exempelvis plastpåsar, för att sedan ta …

More

ASPEKT

  I Sverige dör 75 barn varje år i cancer. Vi löser de små problemen i vardagen för att stötta dem som kämpar med de stora Texten ovan står på alla ASPEKTs förpackningar. När ett barn insjuknar i cancer finns det under behandlingstiden ekonomiskt stöd som familjen kan söka för att täcka upp förlorad inkomst. Efter begravningen …

More

ADA

Hur skulle din uppväxt sett ut utan din familj? Hur skulle den sett ut i ett land där du inte förstod någon och ingen förstod dig? Varje dag kommer 10 ensamma flyktingbarn till Sverige. Varje dag. De flyr från krig, förföljelse, våld, svält, fattigdom och risken att tvingas bli barnsoldater. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat med …

More

Mywords

Psykisk ohälsa tas sällan på ordentligt allvar förens efter en skada har skett. Förloppet har ofta gått för långt när hjälpen erbjuds. Någon med ätstörningar hamnar under tippvikten och kroppen sätts i akut fara. Någon dämpar sin ångest med en överdos. Någon försöker ta livet av sig. Text av Edd Blann. Och psykiatrisk vård kan …

More

I’ve

Problemaffisch som visualiserar det problem I’ve ska lösa.  Problembakgrund Över 16 miljoner hektar regnskog försvinner varje år,  vilket motsvarar en drygtredjedel av Sveriges yta. Biologer har uppskattat att fler än 50.000 arter om året utrotas och om 50 år kommer hela regnskogen att vara utrotad. Detta leder tillinte bara till att vi går mista om en stor …

More