ASPEKT

  I Sverige dör 75 barn varje år i cancer. Vi löser de små problemen i vardagen för att stötta dem som kämpar med de stora Texten ovan står på alla ASPEKTs förpackningar. När ett barn insjuknar i cancer finns det under behandlingstiden ekonomiskt stöd som familjen kan söka för att täcka upp förlorad inkomst. Efter begravningen …

More