ADA

Hur skulle din uppväxt sett ut utan din familj? Hur skulle den sett ut i ett land där du inte förstod någon och ingen förstod dig? Varje dag kommer 10 ensamma flyktingbarn till Sverige. Varje dag. De flyr från krig, förföljelse, våld, svält, fattigdom och risken att tvingas bli barnsoldater. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat med …

More