ADA

Hur skulle din uppväxt sett ut utan din familj?
Hur skulle den sett ut i ett land där du inte förstod någon och ingen förstod dig?

Varje dag kommer 10 ensamma flyktingbarn till Sverige. Varje dag. De flyr från krig, förföljelse, våld, svält, fattigdom och risken att tvingas bli barnsoldater. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat med 1000% från 2004 till 2014. Det har gått från 400 barn per år till cirka 4000 tusen barn per år. Bara under år 2014s tre första månader har det anlänt 999 ensamma barn till vårt land.

Anledningen till att de skickas iväg är för att deras familj hoppas att det finns en ljusare framtid för dem någon annanstans. Att de skickas ensamma beror oftast på att familjen inte har råd att skicka fler barn eller resa tillsammans. Det är en absolut sista utväg att skicka iväg sitt eget barn.

Inom EU ses alla under 18 år som barn och de som kommer till Sverige är mellan 6 och 17 år. Den största gruppen på 92% utgörs av pojkar mellan 13 och 17 år. När dessa barn kommer hit placeras de i gruppboenden med andra ensamkommande barn eller i fosterhem. De får tak över huvudet, mat, skolgång och någon som bryr sig om dem. De grundläggande mänskliga behoven blir tillfredsställda tack vare ett samarbete mellan Migrationsverket och Kommunen där de placeras. Utöver detta tilldelas varje barn en godman som bland annat är ansvarig för barnets ekonomi och som hjälper till att ansöka om dagsersättning från staten. Det är en ersättning som uppgår till 24 kr om dagen. 24 kr om dagen blir 720 kr i månaden och dessa pengar ska räcka till skor, kläder, hygien, medicin och privata transporter.

Det som saknas i dessa barns liv är ett socialt kontaktnät, känslan av tillhörighet och delaktighet. Integrationen går för långsamt och barnen hamnar utanför samhället. Jag har varit i kontakt med ett boende i Sundsvall där personalen informerade mig om att det bästa sättet att öka integrationen är genom föreningslivet. Att låta barnen delta i olika idrottsföreningar och kulturföreningar ger dem en möjlighet att känna delaktighet, utveckla sitt språk, sig själva och skapa ett kontaktnät.

Lösningen

Det är här min hjälporganisation kommer in. ADA syftar till att stötta olika föreningar så att de är mer förberedda och har ett större engagemang för dessa ensamkommande barn. Vi arbetar för att föreningarna ska få en större förståelse för dessa barn och för att de ska se potentialen i dem. Det behövs ett gemensamt engagemang kring att hämta och skjutsa. En förståelse för att dessa barn saknar stöd från familj och släkt vad gäller försäljning av lotter med mera.

ADA informerar barnen om vilka alternativ de har i sitt närområde. ADA stöttar även barnen med ekonomiska bidrag för att de ska kunna delta på samma villkor som alla andra. Bidragen kan gå till exempelvis utrustning, medlemsavgift, cuper och träningsläger.

Ett lag är första steget. Steget in i samhället.

Finansiering

För att finansiera ADAs verksamhet säljer vi enkla och nyttiga mellanmål. Sortimentet är baserat på de länder som det kommer flest ensamma flyktingbarn ifrån just nu, vilket är Afghanistan, Syrien och Marocko. De delar av sortimentet som jag har valt att förpackat består av en nötblandning från Afghanistan, en blandning torkad frukt från Syrien och en energibar från Marocko.

Mitt produktsortiment av enkla och nyttiga mellanmål.

Jag har valt att koppla formgivningen på förpackningen starkt med dess ursprung är för att jag vill sätta igång en tankeverksamhet hos människor. Vi är ofta väldigt öppna och nyfikna på olika matkulturer och anammar vissa så mycket att vi anser dem ”Svenska”. Det ADA vill är att vi ska inse att det vi kanske anser är svenskt faktiskt kommer från Afghanistan och Marocko. Och varför är vi så öppna för matkultur men inta alltid lika öppna för mångkultur och mångfald.

Afghanistan fram not Marocko fram bar Syrien fram öppen

På förpackningarna finns även en kortare copytext om situationen i det specifika landet och om ADAs verksamhet. Jag är även valt att placera en karta på baksidan så att konsumenten, lite i smyg, ska bli utbildad i geografi.

Baksida med copytext och karta

Målgruppen för ADAs mellanmål är föräldrar med barn i åldrarna 9-17 år. Det är medvetna föräldrar som inser vikten av bra och näringsrik mat men som inte har tid att ordna den under dagen. Det är en väldigt stor målgrupp som egentligen bara kan bli större då det inte finns någonting som säger att man inte kan konsumera mellanmålen som ensamstående pensionär.

Jag hoppas att detta en dag blir verklighet och att jag genom min grafiska design och kommunikation kan göra skillnad för andra människor!


 

Kontakt

Sofie Ström
+46 76-186 43 36
info@sofiestrom.com