Art by Syria

Det pågår just nu ett krig i Syrien. Ett krig som medfört att miljontals syrier har tvingats fly från sina hem. Många har flytt till grannländerna, men en hel del har tagit sig ända till Europa. Och till Sverige, och Sundsvall.

Syrien är det land som de flesta av Sveriges asylsökande kommer från. Men det finns just nu ingen förening i Sundsvall som vänder sig till syrier. Ingen förening som kan få syrierna att känna sig som en del av samhället, och ge dem möjligheter att knyta kontakter med Sundsvalls medborgare.

Det behövs en förening som värnar om både syrier och syriska traditioner. Det behövs en kulturförening. En plats där syrier med stolthet kan få visa upp syriska konst- och hantverk, som är skapade efter traditioner och hantverksmetoder som ibland är flera tusen år gamla.

Det är där Art by Syria kommer in.

 

Logotyp

Logotyp

Art by Syria är en plats där syrier genom workshops får dela och lära sig nya kunskaper inom traditionellt syrisk konsthantverk. Där de får vara med att skapa verk på ett traditionellt syrisk vis. Verk av bl.a. keramik, textil, trä, lera, och sten. Och en plats där de sedan också får visa upp verken via utställningar.

 

Grafisk profi, Art by Syria

Grafisk profil

Art by Syria har syrier som främsta målgrupp och talar i sin kommunikation främst till syrierna genom att skriva all information på arabiska, som är det största språket i Syrien. För att även kunna kommunicera med de flesta av Sundsvalls övriga medborgare används också engelska i kommunikationen.

Logotypen står alltid högerställd då arabiska läses från höger till vänster, och även mycket annan typografi på bl.a. brevpapper, kuvert, visitkort har placerats med den arabiska läsriktningen i åtanke. Jag har också skapat ett mönster som används återkommande i den visuella kommunikationen. Ett geometrisk och symmetriskt mönster som inspirerats av mönsterdesign från Syrien.

Affisch, Art by Syria

Affisch

Hemsida, Art by Syria

Hemsida

För att marknadsföra Art by Syria har jag skapat affischer och flyers som ska sättas upp och delas ut på stan. Jag har också skapat en hemsida och en facebook-sida då det är två populära kanaler för att snabbt och enkelt skaffa sig information. Facebook-sidan är också en viktig kanal för att meddela om nyheter, medan man på hemsidan kan hitta mycket detaljerad information om föreningen och om alla produkter som säljs.

Art by Syria är en förening som skulle kunna hjälpa till att integrera syrier i samhället, samtidigt som Sundsvalls invånare skulle få ett ökat och mer mångkulturellt kulturutbud. En förening som denna skulle också lyfta fram de positiva delarna av Syrien, som alltjämt överskuggas av all nyhetsrapportering från kriget.