Uppgift:
Skapa och förpacka en ny kultursatsning i Sundsvall.
Du ska utifrån en noggrann undersökning av kulturutbudet i Sundsvall skapa och förpacka en ny kultursatsning i Sundsvall.
Du ska utgå ifrån dig själv och vad du tycker saknas i Sundsvalls kulturutbud.
Vad tycker du Sundsvall behöver, vad saknas och varför borde det finnas.
Kultursatsningen ska vara långsiktig men kan vara av arten ”årligt återkommande”.
I direkt anslutning till din kultursatsning ska du också skapa en kommersiell sidoverksamhet.
Vars syfte är att förstärka och stödfinansiera kultursatsningen.

Kursansvarig:
Niklas Fagerholm

Medverkande lärare:
Mikael Becker, Kristina Brink, Kevin Gater, Karina Göransson, Anna-Sara Fagerholm.

Gästlärare:
Mattias Bodell

Gästopponent:
Susanne Ekelund
Jimmy Norén

Utställning:
Kultur Sundsvall
Sundsvalls Museum 23/5–31/5 2015
Curator Niklas Fagerholm

Den Fulla Sanningen

Man, 18 Sundsvall “Jag va på besök hos en bekant. Han hade druckit mycket och kunde inte ens hålla ögonen öppna. Så jag går ut för att hämta en cigarett fimp jag hade lämnat. När jag kommer tillbaka ser jag att det brinner i vardagsrummet på bordet. Han hade somnat till med en cigarett i …

More

X

X Du tänker i genomsnitt 70.000 tankar per dag. Man räknar med att 95% av dessa tankar, tänkte du även igår. Det ger ganska litet utrymme till att hitta nya lösningar till dina problem om tankarna går på repeat. Vore det inte bra om någon som ser världen annorlunda, kunde tänka med dig? Någonstans där kommer …

More

Anemōnē

Har du valt din ensamhet själv eller har någon annan valt den åt dig? Har du valt den själv kommer du antagligen njuta av den, men har någon annan valt åt dig kommer du antagligen lida på grund av den. Fast så enkelt är det inte. Ensamhet är för vissa ett måste för att må …

More

IN:TO

För att ge mer liv och rörelse till Sundsvalls stadskärna är min kultursatsning att skapa underhållning och gemenskap i form av en inomhusfestival som är tänkt att arrangeras vintertid som ett årligt återkommande evenemang. Namnet på festivalen är IN:TO och tanken med det är dels att festivalen ska erbjuda personliga och intima spelningar där man kommer …

More

Art by Syria

Det pågår just nu ett krig i Syrien. Ett krig som medfört att miljontals syrier har tvingats fly från sina hem. Många har flytt till grannländerna, men en hel del har tagit sig ända till Europa. Och till Sverige, och Sundsvall. Syrien är det land som de flesta av Sveriges asylsökande kommer från. Men det …

More

STENHALLEN

  Jag tror på att äta bra mat, mat som man vet är hållbart odlad, att djuren har haft ett bra liv, samt att maten inte har transporterats över halva jordklotet för att komma till min tallrik. Jag tror på att gynna bönderna och lokala småföretagare som förser oss med bra råvaror. Jag tror på …

More

spelhuset

Dagens samhälle är väldigt digitalt. Det är mycket facebook, mycket instagram och mycket twitter. Kanske är man inte alltid så närvarande. Kanske väljer man bort gruppaktiviteterna till förmån för det individuella. spelhuset är en mötesplats för alla människor att träffas och ta det lugnt och spela sällskapsspel. Konceptet bygger på att alla ska kunna delta …

More

JUNTA

I skapandet av den här kultursatsningen har jag utgått från mina egna intressen och erfarenheter, och det jag tycker saknas i Sundsvalls kulturliv är någonstans där människor kan sy och uttrycka sig konstnärligt i textila material.   När jag gick på gymnasiet gick jag linjen Mode Design på Sundsvalls gymnasium, men två år efter att …

More

något

NÅGOT AV ETT STATEMENT. Min kultursatsning handlar om att lämna något efter sig till eftervärlden. Målet är att sammanfatta samtiden för att på så sätt skapa en beskrivande berättelse som ska berätta om oss för oss men även om oss för framtiden. Projektet kommer inte nödvändigtvis skapa en förståelse mellan människor men likväl en förklaring, och …

More

glimta

Fota, upptäcka och röra på sig. Det är vad mitt kulturinitiativ handlar om. Många har idag tillgång till en smartphone, eller en kamera, varför inte ta vara på det? glimta vill inspirera invånare i Sundsvall att röra på sig och besöka glömda, gamla och vackra platser. På hemsidan och i appen får invånarna en glimt …

More

H E L V E T E T

Jag har valt att fokusera min kultursatsning kring något som jag själv lider av. Du som läser detta också kanske lider av detta, ­eller i alla fall drabbats någon gång. Prestationsångest. Till min kultursatsning har jag skapat en plats för fri konstnärlig­het där kreativt skapande står i fokus. Platsen heter Helvetet och ligger på Sidsjövägen …

More

Färgfest

Jag har alltid haft en fascination för färg. Men visste ni att färgen i vår omgivning har en subtil men betydelsefull inverkan på oss? Att omge sig av bara dystra färger är till och med tröttande för sinnet. I dagsläget är den färgskala som dominerar Sundsvalls stadskärna olika dova toner av sten. Den gör verkligen skäl …

More

FLOW

Psykisk ohälsa är ett allvarligt folkhälsoproblem, 
som sjunker längre och längre ner i åldrarna.
 Siffror, som har tagits fram i uppdrag av regeringen, visar en kraftig ökning av psykisk ohälsa hos ungdomar. Sundsvall är inget undantag. Unga tjejer och killar möter dagligen sjuka ideal via sociala medier.
 Ideal som vi skapar. Du och jag.
 Fortsätter …

More

Tridagsting

Idén med Tridagsting är att introducera Sundsvall till medeltida kultur genom att arrangera en festlig tillställning där besökarna får uppleva den mat, dryck och underhållning som våra förfäder en gång i tiden konsumerade, samt möjligheten att få ta med upplevelsen hem genom att köpa lokalt producerade hantverksprodukter med en medeltida nisch. Tinget återkommer årligen och …

More

Klar.

  “En kultursatsning är ett motiverat försök att främja och förstärka ett specifierat segment inom kulturen.” Så inleder jag min undersökande rapport som ligger till förgrund för det här projektet. Men hur gör man för att översätta den snustorra formuleringen till något som inte bara är roligt att jobba med, men även är ett väl …

More

Bläckberättelser

Mitt projekt är något som ligger mig nära, att teckna och berätta historier. Jag tror att alla människor är historieberättare på något sätt, de kanske gillar att teckna eller skriva eller kanske berätta. Så det jag ville göra var att skapa en plats där dom här historierna får en plats att berättas och visas upp. …

More

Kultura

      Med mitt projekt vill jag utmana och uppmuntra föräldrar, kommunen, samhället att tänka om. Tänka om när det kommer till våra barn och för vad de behöver. Barn behöver vår kärlek och någon som håller om dem. Bokstavligt talat men även här… barn är hållbara och det bör även deras tillvaro vara. …

More

Landa

I dagens samhälle finns det ingen färdig mall för hur en kultursatsning ser ut. Snarare kan en sådan typ av satsning inta alla möjliga former, och bero helt och hållet på vad det finns för brister och möjligheter där kultursatsningen ämnar ta plats. Men hur kan en grundtanke kring det här begreppet formuleras? Förslagsvis på följande sätt: …

More

Bokhjältarna

Under de senaste åren har läsförståelsen försämrats hos svenska barn, och en av orsakerna kan bero på att högläsningen håller på att försvinna i de svenska hemmen. Allt färre föräldrar högläser för sina barn och på grund av dagens digitala utveckling väljer många barn datorn eller surfplattan framför boken. Som förälder är det lättare att ge …

More

PRISMA

  Kultur i Sundsvall Artikel 27 ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst, samt få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka …

More

Plakat

Under de senaste sju veckorna har jag arbetat med att utforma en kultursatsning anpassad för Sundsvall. För att göra detta började jag fundera på vad jag personligen och människor runt omkring mig ansåg fattas alternativt i dagsläget är av sparsmakad karaktär i Sundsvallskulturliv. Mitt arbete mynnade ut i en kultursatsning jag valt att kalla Plakat. Så vad …

More