Uppgift:
Skapa och förpacka en ny kultursatsning i Sundsvall.
Du ska utifrån en noggrann undersökning av kulturutbudet i Sundsvall skapa och förpacka en ny kultursatsning i Sundsvall.
Du ska utgå ifrån dig själv och vad du tycker saknas i Sundsvalls kulturutbud.
Vad tycker du Sundsvall behöver, vad saknas och varför borde det finnas.
Kultursatsningen ska vara långsiktig men kan vara av arten ”årligt återkommande”.
I direkt anslutning till din kultursatsning ska du också skapa en kommersiell sidoverksamhet.
Vars syfte är att förstärka och stödfinansiera kultursatsningen.

Kursansvarig:
Niklas Fagerholm

Medverkande lärare:
Mikael Becker, Kristina Brink, Kevin Gater, Karina Göransson, Anna-Sara Fagerholm.

Gästlärare:
Mattias Bodell

Gästopponent:
Susanne Ekelund
Jimmy Norén

Utställning:
Kultur Sundsvall
Sundsvalls Museum 23/5–31/5 2015
Curator Niklas Fagerholm