något

NÅGOT AV ETT STATEMENT. Min kultursatsning handlar om att lämna något efter sig till eftervärlden. Målet är att sammanfatta samtiden för att på så sätt skapa en beskrivande berättelse som ska berätta om oss för oss men även om oss för framtiden. Projektet kommer inte nödvändigtvis skapa en förståelse mellan människor men likväl en förklaring, och …

More