något

NÅGOT AV ETT STATEMENT.

Min kultursatsning handlar om att lämna något efter sig till eftervärlden. Målet är att sammanfatta samtiden för att på så sätt skapa en beskrivande berättelse som ska berätta om oss för oss men även om oss för framtiden. Projektet kommer inte nödvändigtvis skapa en förståelse mellan människor men likväl en förklaring, och på så sätt vill jag att människor som annars inte skulle kommunicera och umgås ska lära känna varandra genom väl utvalda föremål.

NÅGOT, Vad för något?

Jag väljer att påbörja den här paragrafen med att citera den text som förekommer på vissa av mina marknadsföringsaffischer (de som marknadsför något bra):

Vi ska förpacka tiden. Vi ska förpacka vår samtid. Vi ska förpacka något bra.
  Om du kunde kommunicera med framtiden, vad skulle du säga? Och om du kunde lämna ett föremål efter dig, vad skulle du välja? Få ting symboliserar vår samtid så mycket som de föremål vi älskar att använda, hatar att använda men ändå gör det och föremål som har enorma eller minimala sentimentala värden. Tanken är att genom att samla in föremål som har olika betydelser för avsändaren (du) så ska vi kunna anta och bemästra utmaningen att förpacka vår tid, vår samtid och vår vardag. Insamlingen kommer pågå under årets tre sista månader och innefatta 6 stycken grundstenar vilket ska forma den faktiska tidskapseln som i sin tur ska sammanfatta nutiden för framtiden.
  Det är därför dags för oss att sammanfatta vår samtid genom att samla ihop horder av föremål, somliga är bra, andra är dåliga och rätt fula men likväl en del av våra liv. För att sammanfatta och berätta om samhället vi lever och verkar i just nu ska du få möjligheten att bidra med föremål som symboliserar vad som är bra. Något bra kan vara vad som helst. Något bra kan vara ett föremål vilket represent­erar en händelse, en känsla, en åsikt eller så är det föremålets faktiska egenskaper och utformning som är något bra. Enda kravet är att det är ett föremål som du associerar med något som är bra.

Tanken med min kultursatsning något är alltså att uppmuntra Sundsvall att berätta om sina åsikter och på så sätt berätta om sig själva. Den här idén grundar sig i det faktum att vi mer sällan än ofta umgås över generationsgränserna, och att vi på så sätt lever sida vid sida av varandra men inte tillsammans. Så jag ville skapa en kultursatsning som rör det här problemet, och det landade i ett projekt där alla kan bidra och berätta om sig själva och på så sätt lära känna varandra. På ett klyschigt sätt vill jag smälta ner Sundsvall idag till en och samma generation.

När det kom till att komma på ett namn för kultursatsningen så föll något över mig, och det var något. Bokstavligen. Dessutom tycker jag att kombinationen av varumärkesnamn och satsning går hand i hand, då en tidskapsel ska fyllas med något och i framtiden så kommer innehållet att vara okänt men fortfarande något. Därför blev det namnet något.

Något

Insnöad på tidskapsel-spåret så ville jag skapa förpackningar som är lämpliga för både satsningen och produkterna till min sidoverksamhet (en shop), och det krävdes att förpackningarna inte tar en så stor plats samtidigt som de kan förpacka en stor variation av produkter. Valet föll på påsarna. Påsar kommer i alla dess former, bruna som vita, plast som papper, folie och både med och utan vadderingar. På så sätt kan produkter som är stöt- men även vattenkänsliga förpackas.

påsar - något
förslutning - något

Med andra ord är mina produkters förpackningar inspirerade av tanken hur en eventuell förpackningslösning till en tidskapsel skulle realiseras.

För att återkoppla till det jag nämnde tidigare angående att min satsning handlar om att uppmuntra människor att uttrycka sina åsikter, så är målet med tidskapseln att människors åsikter ska fylla den genom att bidragen (föremålen) ska kategoriseras utifrån vad personen tycker är bra, dåligt, snyggt, fult, roligt och tråkigt. På så sätt kommer vi tillsammans skapa en överskådlig bild över hur Sundsvall tycker och tänker.

etiketter - något

hangtag - något

påse - något

Och så här kan en förpackning, för både shop som tidskapsel, tänkas se ut. Med en stor nypa allvar samt med en dos av humor ska produkter som bidrag förpackas och delas in efter kategori (bra, dåligt, snyggt, fult, roligt, tråkigt) som i sin tur har fått sina egna färger och identiteter. För mig personligen är det viktigt med en god balans av att uttrycka åsikter och att ha en glimt i ögat. Därför har jag valt att mina produkter ska få delas in efter redan nämnda kategorier. I min research av tidskapsel upptäckte jag att det skrivna ordet har en stor betydelse för huruvida innehållet kommer fylla en viktig roll i en historisk kontext. Därför har jag valt att använda mig av det skrivna ordet för att skapa en betydelse till både produkter (hangtag) och tidskapsel (den sista bilden). Till produkterna har hangtags med personliga förklaringar av produkten använts, medan till tidskapseln så signeras förpackningen med avsändarens namn. Vidare är även kategorierna personliga meddelanden till eftervärlden vilket skapar en betydelse för föremålet inuti.

brev - något

snapchat - något

hemsida - något

Som en avslutande del i min satsning har jag skapat marknadsföringsverktyg som hemsida och konton på sociala medier, och dessutom en grafisk profil. Jag har valt att använda mig av snapchat för att nå ut till den yngre målgruppen för inspiration och kunskap om projektet, men för att även nå ut till den breda massan så kommer även magasin att skickas ut till samtliga hushåll för att utöka kunskapen om projektet då jag anser att den är en kritisk del i mitt projekt för att övertala människor att delta och bidra.

Den grafiska profilen är varierande och håller samma tema som förpackningarna där den finns en uppsättning för varje kategori. Som den översta bilden visar så är den grafiska profilen för något dåligt svart, och den för något bra skulle vara likadan men röd och så vidare.

Tiden har varit hektisk, men nu är den slut. Tack för mig.

Fanny