Symbio

  Jag har alltid fascinerats och inspirerats av framtidens design och förpackningslösningar. År 2017 är växthusgasutsläppen dubbelt så höga som för 25 år sedan. Samtidigt som att vi förbränner ungefär 4,5 miljoner ton sopor slängs det 2,5 miljoner ton mat varje år i Sverige. Det är extremt mycket. I en undersökning jag gjorde kom jag …

More