Examensprojekt
Uppgiften är att ge ett integrerat vetenskapligt och konstnärligt synsätt på hur kommersiella förpackningar kan bidra till en hållbar utveckling.
Att bidra till hållbar utveckling gör en kommersiell förpackning när den på ett affärsinriktat sätt är med och löser ett problem som hjälper samhället att nå något av de av FN definierade hållbara utvecklingsmålen.

Sustainable Development Goals (SDG)
De 17 nya utvecklingsmålen innehåller 169 delmål som ska göra det möjligt att följa upp och utvärdera arbetet.

Hållbara utvecklingsmål

 1. Utrota all fattigdom.
 2. Utrota hunger och trygga tillgång till mat samt säkra en förbättrad kosthållning och ett hållbart jordbruk.
 3. Se till att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för att människor i alla åldrar mår bra.
 4. Se till att alla får en bra utbildning och främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.
 6. Se till att alla har tillgång till vatten och sanitet och att dessa resurser förvaltas
  på etthållbart sätt.
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Verka för en stadig och hållbar ekonomisk tillväxt för alla, full och produktiv
  sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.
 9. Bygga upp en tålig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
  industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan stater.
 11. Se till att städer och bosättningar är inkluderande, säkra,
  motståndskraftiga och hållbara.
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess
  konsekvenser.
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.
 15. Skydda, återställa och främja en hållbar användning av
  landekosystemen, säkerställa ett hållbart skogsbruk, bekämpa
  ökenspridningen och stoppa markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för att skapa en hållbar
  utveckling, se till att alla har tillgång till rättslig prövning och bygga
  ändamålsenliga, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stärka formerna för verkställandet av målen och återuppta det globala
  partnerskapet för hållbar utveckling.

Kursansvarig
Niklas Fagerholm

Medverkande lärare
Mikael Becker, Kristina Brink, Kevin Gater, Karina Göransson, Anna-Sara Fagerholm.

Gästlärare
Mattias Bodell

Gästopponent
Eric Ericson

Utställning
Examensprojekt Mittuniversitetet
Grafisk design och kommunikation
Sundsvalls museum
20–29 maj

Dela eller dö

  En hållbar utveckling innebär att vi som lever idag skall kunna tillgodose våra behov med de resurser som finns, utan att påverka kommande generationers förmåga att tillgodose sina behov. Mitt projekt har inriktat sig mot något som tydligt hotar detta förhållande – nämligen alla de prylar vi omger oss av.     Jag valde att …

More

ktrl

FN’s 7e delmål för hållbar utveckling handlar om att förse alla med hållbar energi till ett, för alla, överkomligt pris. Men istället för att producera ny hållbar energi har jag fokuserat på att använda den energi vi förbrukar idag smartare och på ett mer hållbart sätt, följden av detta blir även en sänkt elförbrukningskostnad. I min …

More

Kumpan

Att få en diagnos innebär väldigt ofta en negativ stämpel. Allt på grund av någonting som gör att man avviker från det som anses vara normalt. Men man är faktiskt inte sin diagnos, man är sig själv. Min lillebror har ADHD och från personlig erfarenhet vet jag att han är lika kompetent som alla andra, det behövs bara …

More

VIRA

Jag tror inte att det är många som lyckats undvika att höra om den rådande flyktingkrisen. Massvis med människor flyr sina hem då det inte längre är säkert att stanna kvar. Majoriteten är syrier, men civila från andra påverkade länder väljer också att ta sig till Europa i hopp om trygghet. Situationen är så komplicerad att …

More

Sjutton

Utvecklingsmålen gäller för hela världen och alla människor. Om vi ska kunna nå dessa mål krävs först och främst att alla är medvetna om att de finns, för att vi därefter ska kunna jobba mot dem så vi tillsammans når en bättre och mer hållbar värld för alla till år 2030 då målen ska vara …

More

Växtriket

Här i väst hör det till normen att äta mycket kött ofta, vilket har lett till att köttindustrin är gigantisk. Den typen av köttindustri är inte hållbar för vår miljö, då köttproduktion kräver större landyta och släpper ut mer växthusgaser än vegetariska alternativ. Därför behöver alltså människor i allt större utsträckning äta vegetariskt. Det här …

More

SKIR

Mitt examensprojekt kretsar kring hudvårdsindustrins baksida, där tveksamma tillsatser, slarvig produktmärkning och oärlig tillverkning är problem som påverkar både människor och miljö. Enligt beräkningar så utsätter vi oss, genom våra kroppsvårdsprodukter, för över 200 syntetiska och möjligt miljöfarliga ämnen innan vi ens går utanför dörren på morgonen. Detta är obekväma siffror då huden är det …

More

PROJECT 360

Över tolv miljoner ton plast hamnar i havet varje år och är orsaken till att tusentals marina djur dör eller skadas. Det beräknas dessutom finnas mer plast i havet än vad det finns fisk år 2050. Storskaliga försök till att rensa haven på plast har dock visat sig vara varken kostandseffektiva eller genomförbara. Det innebär …

More

Minnesprojektet

Tänk dig in i situationen av att inte känna igen dina vänner, din familj eller inte minnas de ord du vill säga. FN’s tredje mål handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. En global trend som FN också presenterar är att människor …

More

Human

Har du tänkt på hur det ser ut i hygienavdelningen i dagligvaruhandeln? Hur hygienartiklarna är uppdelade i “för kvinnor” och “för män”. I många fall förstärks könsroller genom en könsstereotypisk design. Detta är uteslutande för personer som inte identifierar sig som varken man eller kvinna men även för, exempelvis, de män som inte tilltalas av …

More

Naturligtvis

FN:s trettonde utvecklingsmål handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Det många inte vet är att en stor del av växthusgasutsläppen kommer från kött- och mejeriindustrin. Därför har jag skapat varumärket Naturligtvis, som vill upplysa konsumenter om detta. Genom informativ förpackningsdesign vill varumärket Naturligtvis upplysa konsumenter om de miljömässiga …

More

KAMP

Jämställdheten på arbetsmarknaden har förbättrats men är fortfarande på sina ställen väldigt skev. Samtidigt som Sverige säger sig ligga i toppen när det gäller jämställdhet så märkte jag i den inledande undersökningen jag gjorde att det endast finns en tredjedel kvinnor i designbranschen i Sundsvall. Bland de fyra största byråerna var könsfördelningen ännu skevare med endast …

More

Vildängen

Mitt projekt handlar om biologisk mångfald, mål nummer 15. Jag ville göra en förpackning som bidrar till att öka människors intresse för den biologiska mångfalden och som gör att alla kan bidra till att den bibehålls. Därför skapade jag Vildängen, en blomlåda som med hjälp av ängsblommor och olika tillbehör ska hjälpa till att rädda …

More

NOVA

Övergrepp mot kvinnor är något vi möts av i media allt för ofta. Många argumenterar för att man borde ändra på potentiella överfallares beteende, och ja visst det finns en poäng i det. Men en sådan förändring sker inte på över en natt utan är en process som skulle ta lång tid. Jag ville hitta en …

More

Björka

Mitt examensprojekt tog fart i och med att jag valde att utgå ifrån FN:s globala mål nummer 6 – som handlar om att alla människor ska kunna ha tillgång till rent vatten. Utifrån det målet och enligt UNICEF:s siffror, att idag så saknar 663 miljoner människor tillgång till rent vatten. Efter det allra först veckorna av …

More

Symbio

  Jag har alltid fascinerats och inspirerats av framtidens design och förpackningslösningar. År 2017 är växthusgasutsläppen dubbelt så höga som för 25 år sedan. Samtidigt som att vi förbränner ungefär 4,5 miljoner ton sopor slängs det 2,5 miljoner ton mat varje år i Sverige. Det är extremt mycket. I en undersökning jag gjorde kom jag …

More