Kumpan

Att få en diagnos innebär väldigt ofta en negativ stämpel. Allt på grund av någonting som gör att man avviker från det som anses vara normalt. Men man är faktiskt inte sin diagnos, man är sig själv. Min lillebror har ADHD och från personlig erfarenhet vet jag att han är lika kompetent som alla andra, det behövs bara …

More