Human

Har du tänkt på hur det ser ut i hygienavdelningen i dagligvaruhandeln? Hur hygienartiklarna är uppdelade i “för kvinnor” och “för män”. I många fall förstärks könsroller genom en könsstereotypisk design. Detta är uteslutande för personer som inte identifierar sig som varken man eller kvinna men även för, exempelvis, de män som inte tilltalas av …

More