KAMP

Jämställdheten på arbetsmarknaden har förbättrats men är fortfarande på sina ställen väldigt skev. Samtidigt som Sverige säger sig ligga i toppen när det gäller jämställdhet så märkte jag i den inledande undersökningen jag gjorde att det endast finns en tredjedel kvinnor i designbranschen i Sundsvall. Bland de fyra största byråerna var könsfördelningen ännu skevare med endast …

More