svensk frukt.

  90% av allt Vi konsumerar importeras via fartyg eller flyg till Sverige. Det är vår miljö, vårt naturliv och framförallt vår framtid som får betala det högre priset av bland annat utsläppen i våra världshav. Att importera exotisk frukt är inte bara negativt ur klimatsynpunkt av de långa transporterna, På plantagen används många gånger giftiga …

More