Examensprojekt 2017
Det självständiga arbetet ska ge ett integrerat vetenskapligt och konstnärligt synsätt
på hur kommersiella förpackningar kan bidra till en hållbar utveckling.
Att bidra till hållbar utveckling gör en kommersiell förpackning när den
på ett affärsinriktat sätt är med och löser ett problem som hjälper samhället
att nå något av de av FN definierade hållbara utvecklingsmålen.

Det självständiga arbetets tre delar:
1. Undersökande del
Ge en vetenskaplig grund till den designlösning som ska presenteras.
Den skriftliga delen ska på så vis understödja trovärdiga kreativa briefer och en
väl undersökt designlösning.

Inledning
Teori
Metod
– Vetenskaplig metod
– Visuell Research
Resultat och analys
Slutsats

2. Kreativ del
Ta fram en designlösning som löser problemet i den undersökande delen.
Reflektera ”In action” till varje rubrik.

a. Konkretisering av kreativa briefer
Arbeta fram konkreta huvudbrief och specifika kreativa briefer.

b. Konceptuellt arbete (Idéer och scenario)
Skapa idéer kopplade till kreativa briefer. Fokus på idéhöjd och scenario.

c. Funktionellt arbete (Sedd, Hörd, Förstådd och Läst)
Välj ett tydligt spår utifrån tester och undersökning.

d. Gestaltande arbete
Visualisera lösningar ned på detaljnivå.
Förtydliga och förstärka idéer.

e. Utställning på Sundsvalls museum 19–28 maj
Presentera hela projekt. Hur ska publiken förstå och få översikt över projektet utan att det tappar visuell slagkraft och konstnärlig höjd.

f. Examination
Presentation, Kulturmagasinet 17/5
Opponent Jimmy Norén.

g. Pitch
Du ska med hjälp av 3 bilder på  1 minut presentera ditt projekt på scenen på torget på Kulturmagasinet. 19 maj kl 15.00–16.30-

3. Reflekterande del

a. On action
När arbetet är genomfört reflektera skriftligt och visuellt
över examensprojektet.
Vilka styrkor och svagheter går att  identifiera i examensprojektet.
Reflektera över resultatet utifrån följande rubriker:
– Problem
–Idé
–Funktion
–Gestaltning/hantverk
–Presentation
–Utställning

b. In action
Sammanställ ”In action” reflektioner.

Boken
De självständiga arbetena sammanställs och lämnas in i bokform.

Kursansvarig
Niklas Fagerholm

Medverkande lärare
Mikael Becker, Kristina Brink, Anna-Sara Fagerholm, Kevin Gater, Karina Göransson.

Gästhandledare 

Eric Ericson

Gästopponent

Jimmy Norén

Utställning
Made In Sundsvall Part two
Examensprojekt Mittuniversitetet
Grafisk design och kommunikation
Sundsvalls museum1 19–28 maj

Oxygen Box

Det finns för mycket skit i luften inomhus. En vanlig dag andas du in en massa farligt som finns i dina inomhusmiljöer – farligt som i slutändan kan ge dig cancer. Rätt o-soft va? Lösningen på problemet är växter, kompis. Förgröna dina inomhusmiljöer med de växter som enligt NASA renar luften bäst från cancerframkallande gifter. …

More

Rensa

Kan man äta ogräs? Ja, men vilket ogräs går att äta och varför äter vi det inte? Jag heter Hampus Lindstrand och i mitt examensarbete har jag kollat på vad i den svenska naturen vi kan äta, vilka fördomar och inställning som finns till ogräs samt om viljan att börja äta ogräs finns där ute. I en mer globaliserad värld …

More

Synlig/Osynlig

I ett samhälle som porträtterar och efterfrågar välmående, friska, starka, unga individer är det viktigt att prata om de som inte syns, de osynliga. Hundratusentals ungdomar lider dagligen av sjukdomar eller funktionsvariationer som inte syns. Dessa osynliga sjukdomar kan både ta fysisk och psykisk form. Det kan exempelvis vara kemiska obalanser i hjärnan, inflammatoriska tarmsjukdomar eller kronisk smärta. Sjukdomarna är …

More

Lit.

Idag är det 61 miljoner barn i världen som inte har möjlighet att gå i skolan. Här i Sverige är det 700 barn varje år som inte går i skolan, fastän att vi har skolplikt. Trots våra goda förutsättningar, är det ca en femtedel av dagens 15-åringar som har svårt att läsa mellan raderna och …

More

0:22

Varje år genomförs 22 miljoner osäkra aborter. Fem miljoner slutar upp på sjukhus och ytterligare tre miljoner blir utan nödvändig vård för sina skador. Nästan 50 000 får sätta livet till. Det är mer än fem i timmen. Ingen borde behöva riskera sitt liv för att en demokratisk rättighet tagits ifrån en. Trots detta sker …

More

Modest hippie

Mitt examensprojekt har utgått från FN:s hållbara utvecklingsmål 3: se till att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för att människor i alla åldrar mår bra. Då jag själv haft problem med sköldkörteln, som är en av dom hormonproducerande körtlarna, valde jag att fokusera på något som inte bara påverkar vår hälsa, men …

More

Walter – Din digitala matförvaring

Vi människor slänger hälften av all mat vi köper. Vi handlar mer mat än vi hinner äta. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är FN:s 12:e hållbarhetsmål. Och det är grunden för mitt examensarbete. Ett arbete om att rädda maten. I min förundersökning fann jag att den största anledningen till varför vi slänger mat är att maten …

More

Syncing Cycles

I Sverige är vi vana vid att kvinnor har mens. Ändå finns det liten till ingen förståelse för att många lider av starka smärtor några dagar i månaden och det är oerhört svårt att bli tagen på allvar inom vården. För att kunna förändra synen på mens måste vi börja här. Jag har utgått från …

More

EKO PAK

Varför är ekologiska livsmedelsprodukter förpackade i plast, till exempel paprikor? Större delen av de ekologiska matvaror som säljs i butik idag är förpackade i plast, vilket motsätter sig den ekologiska märkningen. För hur ekologisk och miljövänlig är egentligen en plastförpackning? Jag heter Felicia Wikman och jag har i mitt examensarbete lagt fokus på att minska …

More

infernum

Mitt examensarbete är inte lösningen på FN:s 17 hållbarhetsmål, utan snarare vad som händer när vi slutar bry oss om dem, om varandra och om vår värld. För då går det åt helvete och det är vad jag har valt att fokusera på. För vad händer egentligen när elledningarna har kapats ner av stormen Gudrun eller ett …

More

Forward – Mot en jämställd framtid

Mitt examensprojekt ligger under FN’s globala mål nummer 10, minskad ojämlikhet. Där har jag valt att specifikt rikta mig mot ojämlikhet inom idrott. Riksidrottsförbundet skriver, ”Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer.” och trots två femårsplaner med jämställdhetsarbete har det statistiskt inte skett någon förändring. Det ser …

More

svensk frukt.

  90% av allt Vi konsumerar importeras via fartyg eller flyg till Sverige. Det är vår miljö, vårt naturliv och framförallt vår framtid som får betala det högre priset av bland annat utsläppen i våra världshav. Att importera exotisk frukt är inte bara negativt ur klimatsynpunkt av de långa transporterna, På plantagen används många gånger giftiga …

More

Kvinns att se upp till finns

Hej Johanna 13 bast! Har du tid en minut? Jag ringer från 2017, vill bara säga att allt är bra. Du vet alla de där frågorna som du bär på? Jag har gjort ett spel till dig för att svara på dem, jo det är sant. Det heter Kvinns att se upp till finns. Det är …

More

KALM

Jag har alltid haft ett stort behov av lugn och ro omkring mig. När jag var yngre upplevde jag många gånger att det var stimmigt och stökigt i skolan, vilket bidrog till att jag inte gillade skolmiljön. För en tid sedan började jag förstå att jag är högkänslig. Högkänslighet har idag börjat uppmärksammas mer och …

More

/timme

Snart tar jag examen. Snart ska jag börja jobba och snart möter jag en arbetsmarknad, där situationen för timanställda beskrivs som orimlig. Idag befinner sig hälften av alla världens arbetstagare i otrygga anställningar. I Sverige är unga absolut överrepresenterad i kategorin. De både duschar och sover med sina mobiltelefoner, livrädda för att missa ett samtal …

More

Hub

Det är inte kul att glömma sin telefon hemma en dag. Inga meddelanden, inga telefonsamtal. Ingen uppkoppling . En annan sak som också verkar jobbig är att fly från krig, åka gummibåt över Medelhavet, komma fram till en liten ö och inte kunna höra av dig till någon, för telefonen man faktiskt  har med sig …

More

HÄSTBAJSPAPPER

Jag valde att i mitt arbete utgår ifrån mig själv, jag ställde mig frågan vad är ett problem i min vardag? Då slog det mig att hästbajs är en stor del av mitt liv. Jag vet att flera privata gårdar har svårt att bli av med sitt gödsel då färre och färre jordbrukare vill använda …

More

ROT

Tänk dig att du sitter och kör bil längs E4:an. Du har kört länge och du känner att det börjar kurra i magen. Det är dags att äta och du är sugen på att äta något fräscht, mer hälsosam mat. Men var åker du då? Problemet jag hittade var att det idag är svårt att …

More

Essens

Mitt examensprojekt utgår ifrån FN’s hållbarhetsmål nummer 6 som innebär att alla ska ha tillgång till rent vatten år 2030. Här i Sundsvall, och i hela Sverige har vi tillgång till rent vatten dygnet runt. Men alla har inte det. Idag är det 663 miljoner människor på jorden som endast har tillgång till smutsigt vatten.   …

More

KALLT

Jag kom på idén till mitt examensprojekt när jag satt i soffan en kväll och åt glass. UNDP definierar en hållbar konsumtion som en effektiv användning av resurser. Varför finns det då inget material till förpackningar som kan återvinnas till 100 % på marknaden? Ungefär 80 procent av all kartong återvinns, men den kan inte …

More

KRISTIAN LAFTA

Visste Ni att de kläder vi har på oss är fjärde största källan till växthusutsläpp i Sverige? Kläder har blivit en slit och släng vara pågrund av dålig kvalitet som följd av pressade priser. I en undersökning jag gjorde där jag lät flera personer fylla i en enkät om slit och släng i hushållet så …

More