Walter – Din digitala matförvaring

Vi människor slänger hälften av all mat vi köper. Vi handlar mer mat än vi hinner äta. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är FN:s 12:e hållbarhetsmål. Och det är grunden för mitt examensarbete. Ett arbete om att rädda maten. I min förundersökning fann jag att den största anledningen till varför vi slänger mat är att maten …

More