KALLT

Jag kom på idén till mitt examensprojekt när jag satt i soffan en kväll och åt glass. UNDP definierar en hållbar konsumtion som en effektiv användning av resurser. Varför finns det då inget material till förpackningar som kan återvinnas till 100 % på marknaden? Ungefär 80 procent av all kartong återvinns, men den kan inte …

More