KALLT

Jag kom på idén till mitt examensprojekt när jag satt i soffan en kväll och åt glass. UNDP definierar en hållbar konsumtion som en effektiv användning av resurser. Varför finns det då inget material till förpackningar som kan återvinnas till 100 % på marknaden? Ungefär 80 procent av all kartong återvinns, men den kan inte återvinnas i evighet. Efter ungefär sju vändor måste materialet slängas.

Målet med examensprojektet blev då att förändra en miljömässigt ohållbar förpackningsindustri. Lösningen var att försöka hitta ett alternativ som är mindre miljöbelastande än det som redan finns på marknaden. När glassen smälte föddes iden om att använda is som förpackningsmaterial.

Jag skapade varumärket KALLT, en matproducent som specialiserar sig på förpackningar gjorda av is. Produkterna kommer säljas via hemglass, och på så sätt elimineras risken för att förpackningen smälter bort innan användningen. KALLT säljer endast frysa produkter förpackade i is och andra material som är 100 % biologiskt nedbrytbara.