Twice As Nice.

Visste du att 50% av befolkningen i Afghanistan är barn under 14 år? Och visste du att för varje afghansk kvinna som får asyl i Sverige, så får två afghanska män asyl. I Afghanistan, är det kvinnor och barn som blir lämnad kvar. Då många drar sig till den fattiga landsbygden blir tillgång till hälso- och sjukvård begränsat …

More