Inland

Sverige är det land i Europa där urbaniseringen gått snabbast de senaste åren. Det kanske inte låter som ett problem, men avfolkningen av landsbygden innebär i många fall tvångsförflyttning. Landsbygden har blivit död och obeboelig. Människor tvingas att lämna sina hem. Organisationen Inland verkar för att hjälpa landsbygden, med fokus på landsbygden i Mittsveriges inland, trakterna kring Ånge och …

More