Inland

Sverige är det land i Europa där urbaniseringen gått snabbast de senaste åren. Det kanske inte låter som ett problem, men avfolkningen av landsbygden innebär i många fall tvångsförflyttning. Landsbygden har blivit död och obeboelig. Människor tvingas att lämna sina hem.

Organisationen Inland verkar för att hjälpa landsbygden, med fokus på landsbygden i Mittsveriges inland, trakterna kring Ånge och Bergs kommuner. Det är en region som till stor del består av just landsbygd och gles landsbygd. Denna organisation vill lyfta en del av kulturarvet som snart kommer att vara helt förlorad – mathantverket från inlandet. Organisationen bygger på att små producenter kan samarbeta och leverera varor till ett gemensamt varumärke. På så vis skapas arbetstillfällen i regionen, samtidigt som organisationen kan visa smakprov på vad som finns i regionen. Vinsten ska gå till forskning kring landsbygdsfrågor – att söka efter DET som kan få landsbygden att fortsätt leva av egen kraft. Kanske är det nya kommunikationssätt, nya typer av arbetsplatser, nya former av service eller liknande. Inlandet får bli en föregångsregion som får visa vägen.

Att förpacka en plats och ett kulturarv

Inland säljer mathantverk enligt gamla recept från regionen. Tre produkter ur Inlands sortiment är Kesmus, en ostmassa med grädde och hjortronsylt, Pank, en söt rörost och Mesuklubb, som är inlandets svar på den norrländska palten. Med en nytänkande design vill Inland ta de här rätterna in i nutiden och framtiden och nå en ny ung målgrupp.

Inland - framsidor

Förpackningarna är till stor del vita med strikt typografi. Texterna på fram- och baksida ska vara i fokus och komma med en berättelse om varan. Det här är ”nya” varor som målgruppen inte känner till och de behöver beskrivas ordentligt. Förpackningen ska därför berätta en historia om produkten, och tala om hur de ska ätas. Till detta vita formspråk används en illustration av årsringar för att visa vad Inland jobbar för. Mönstret får symbolisera tidens gång, hur man bygger vidare på det gamla och skapar ett vackert kulturarv, centrum och inland, en punkt på en karta, skogsnäring, blomning och ringar på vattnet.

Inland - afiisch

Årsringarna finns på förpackningens sidor och organisationens övriga profilmaterial. Vissa ringar är färgade i produktens specifika färg – en färg som också kommer igen i rubriker och på förpackningens topp. Mönstret får sitta avskilt från allt det andra, med en vit inramning. Motivet rör sig och ser lite annorlunda ut på de olika sidorna för att skapa rörelse hos förpackningarna.

Inland - kesmus fram

Mesuklubb fram 3

pank sida 2

På detta sätt ska organisationen skapa intresse för de här matvarorna, och förhoppningsvis också väcka ett intresse för vad regionen har att bjuda på. Det går inte att kämpa emot urbaniseringen. Inlands uppdrag är därför att hitta ett sätt att hänga med i utvecklingen.

Kontakt

Kristina Orjala
073-0985042
kristinaorjala@hotmail.com