KNUT

Kort om KNUT 7000 människor i Sverige mellan 18 och 26 år är hemlösa. Dessa unga vuxna behöver olika former av stöd för att ordna upp sitt liv och det kan de få hos KNUT. KNUT bedriver en verksamhet där tanken är att de unga hemlösa ska samla in material från staden, exempelvis plastpåsar, för att sedan ta …

More