KNUT

Kort om KNUT

7000 människor i Sverige mellan 18 och 26 år är hemlösa. 
Dessa unga vuxna behöver olika former av stöd för att ordna upp sitt liv och det kan de få hos KNUT. KNUT bedriver en verksamhet där tanken är att de unga hemlösa ska samla in material från staden, 
exempelvis plastpåsar, för att sedan ta med detta material till verksamheten/mötesplatsen. Här skapar de hemlösa tillsammans med personal heminredningsprodukter som sedan säljs i en butik som är belägen på Drottninggatan i Stockholm. Vinsterna från produktförsäljningen går i första hand till lön till de hemlösa som skapat produkterna och i andra hand till att skapa fler träningsboenden runt om i Stockholm eftersom det är där flest unga hemlösa befinner sig. 

KNUTs förpackningar

Förpackningarna är gjorda i wellpapp för att koppla till de hemlösa som har det värst och sover utomhus. På framsidan av förpackningarna står varumärkesnamnet KNUT ensamt och tydligt, medan baksidan är ett stort kaos. Baksidan ska symbolisera den vandring som en hemlös gör genom staden och aldrig hittar hem. Det svarta “strecken” är målade förhand för att få en genuin känsla.

KNUT baksida

 

Kaoset på baksidan ska även symbolisera samhällets baksida, att det egentligen inte är så bra som man kanske tror att det är i Sverige. Framsidan är så vi omedvetna ser samhället medan baksidan visar något helt annat.

KNUT framsida

KNUT baksida

Förpackningarna har handtag för att de ska vara lätta att bära med sig. Förpackningarnas ovansida består av en text där texten handlar om att berätta om vad som finns i förpackningen men även vad KNUT gör.

KNUT ovansida

Produkterna som förpackats har gjorts av material som samlats in av de hemlösa. De tre produkterna som har förpackats är en drivvedslampa, en repsnara och ett underlag gjort av plastpåsar. Dessa produkter gjordes för att representera de hemlösas liv, deras vandring, hur de känner och vad de gör.

KNUT drivvedslampa

KNUT drivvedslampa

KNUT underlag

 KNUT underlag

KNUT repsnara

 

Kontaktuppgifter

Sofia Pettersson
Portfolio
sofia_pettersson7@hotmail.com