GE & TA

Vi lever över våra tillgångar Vi i västvärlden lever idag över våra tillgångar och lämnar stora miljöavtryck i andra länder. I längden kommer det inte att vara hållbart eftersom det bidrar till den globala uppvärmningen som så småningom kommer att drabba oss alla. Mitt projekt handlar om att genom en cafékedja över hela Sverige få …

More