GE & TA

Vi lever över våra tillgångar

Vi i västvärlden lever idag över våra tillgångar och lämnar stora miljöavtryck i andra länder. I längden kommer det inte att vara hållbart eftersom det bidrar till den globala uppvärmningen som så småningom kommer att drabba oss alla.

Mitt projekt handlar om att genom en cafékedja över hela Sverige få folk att ändra sina matvanor.
Fokus ligger på att ta tillvara på mat i vår närhet som vi en gång i tiden använt flitigt men som idag blivit bortglömt på grund av alla importvaror. Det serveras ört och bär dryck som alternativ till importerade kaffe och teer men även lättare cafémat gjort på råvaror enbart från Sverige. Hela caféet visar på ett alternativ till köttkonsumtion och importerade matvaror samt att vi har ett rik matarv som kan tas tillvara och användas på ett modernt och hållbart sätt.

Pengarna som dras in i caféet går till att köpa upp och plantera ny regnskog i Brasilien. Idag skövlas stora ytor regnskog för att ge plats åt dels kaffeodlingar, betande köttdjur och sojaodlingar som blir till djurfoder i bland annat Europa.

Förpackningarna

Alla förpackningarna har ett mönster som ska spela på den svenska allmoge konsten. Allmoge betyder “allt folket”. Allmoge ansågs av de rika som fult men var i det svenska folkhemmet en självklarhet. När industrialismen kom till Sverige flyttade många från landet och in till staden vilket gjorda att allmogekonsten föll i glömska, precis som dom råvaror som vi idag har glömt bort.

Stilen på förpackningarna spelar på att gammalt kan bli nytt och fungera i vårt samhälle idag utan att verka omodernt.

Allmoge, allt folket, det är precis det som hela projektet handlar om. Alla ska kunna ändra sin livsstil och äta mer hållbart.

Örtte

En av förpackningarna som gjordes var en tepåse till örtteer. Det finns i caféet många olika sorters örtteer och det är blandningar på typiska Svenska växter och bär så som nässlor, björklöv, tallbar, blåbär, lingon, rabarber mm. Kombinationerna är oändliga.

Teerna kan konsumeras i caféet eller köpas som torrvara i butikshörnan för att ta med och drickas hemma. Förpackningen har en etikett som det går att försluta förpackningen med flera gånger.
När man öppnar förpackningen går det att dra ut ena sidan så att det blir som en hällfunktion.

 

Skorpor

Den andra produkten som förpackades var skorpor med typiska Svenska ingredienser, i detta fallet blåbär och morot.

Förpackningen använder lite material för att vara miljövänlig men har ändå behållit den sneda skärningen från örtteförpackningen för att ge en igenkänning.

Lika som på de andra förpackningarna kommunicerar färgerna på förpackningarna ingredienserna, i detta fall blå för blåbär och orange för morot.

 

Sylt och marmelad

Det finns på caféet sylter och marmelader som beställs med tex skorporna. Dessa sylter och marmelader kan kunden även köpa med sig hem. En tanke är att glasburkarna kan se olika ut då glaset som köps in är sekundärt glas som annars kasseras allt för att vara miljövänlig.

 

Kommunikation

Ett sätt att kommunicera företagets värderingar och produkter kan vara genom affischer inne på caféet. Det kommer genom hela caféet vara samma formspråk med vit bas, trädetaljer och porslin med moderna allmogemönster.

varumärkesaffisch

Grundidé

Vi lever alla i samma bubbla och vi måste därför hjälpas åt att ta hand om denna yta. Ett café är inte lösningen på världens problem med den globala uppvärmningen men det är ett litet steg på vägen.