Neutral Zon: Din fristad från normativ diktatur

Det stora problemet Alla människor föds in i en ofrivillig roll, men endast vissa av oss kommer att få ägna hela livet åt att kämpa för sina mänskliga rättigheter och för sin identitet. Samtidigt kan andra glida genom livet utan en tanke på sina privilegier. Att öppet bryta mot könsnormen kräver idag stort mod, och de som …

More