Neutral Zon: Din fristad från normativ diktatur

Det stora problemet

Alla människor föds in i en ofrivillig roll, men endast vissa av oss kommer att få ägna hela livet åt att kämpa för sina mänskliga rättigheter och för sin identitet. Samtidigt kan andra glida genom livet utan en tanke på sina privilegier. Att öppet bryta mot könsnormen kräver idag stort mod, och de som har detta mod kommer att gång på gång på gång att få bevisa sin verklighet för andra. De två valen är att kriga för sin sak, eller att låta sig formas. Och alla är inte födda till krigare.

En särskilt utsatt grupp är transpersoner eftersom många av dessa så att säga ”avviker” från ”båda sidor” av könssystemet. 82 procent av alla transpersoner har blivit utsatta för muntliga trakasserier (RFSL Ungdom, 2009). I en undersökning från Folkhälsoinstitutet angav dessutom 20 procent av transpersonerna att de utsatts för hot om våld.

Förutom detta anmäls varje år drygt 5 000 våldtäkter av kvinnor, och det vi får lära oss är att inte vara lättklädda och att inte gå ensamma på natten, och att alltid vara vaksam och misstänksam mot alla män. Vad signalerar det om könsrollerna?

Affisch för organisationen Neutral Zon

Får du plats?

De här reglerna som vi har är problematiska eftersom de baseras på jättegamla värderingar som inte alls passar i ett modernt och demokratiskt samhälle. Vi måste lyssna på de röster som menar att det finns fler perspektiv än bara kvinnligt och manligt.

Hjälporganisationen Neutral Zon

Neutral Zon är en fristad från normativ diktatur. I vår lokal i Stockholm finns ett kulturcentrum med bibliotek, biograf och butik för skolklasser eller för den som är intresserad, och vi anordnar föreläsningar och utbildningar i normkritik för företag, men framför allt för lärare och inom sjukvården där det är extra viktigt att alla människor får ett professionellt bemötande. Syftet med detta är att bredda kunskaperna och skapa kritisk diskussion kring normen. Vi vill gå till botten med problemet och angripa orsaken istället för att fokusera på de som blir utsatta.

Produkter Neutral Zon

Tre av produkterna i Neutral Zons sortiment

Produkter och förpackningar

För att finansiera vårt arbete tillhandahåller vi ett sortiment med helt vanliga badrumsprodukter. Vanliga produkter till vanliga människor, för att badrummet är det mest mänskliga rummet, och för att det är där vi är mest mottagliga för slöläsning, i duschen, när vi borstar tänderna och så vidare.

Neutral Zon Gummihandskar Baksida

På förpackningarna finns mycket text att läsa vid nästa badrumsbesök.

Det är produkter som alla använder. Problemet har nästlat sig in i alla delar av samhället, och för att alla ska ha en chans att lära sig och tänka till kring sitt eget beteende. Tanken är att de ska säljas i vanlig dagligvaruhandel, men även på webben och i butiken på vårt kulturcentrum för att alltid finnar tillgängliga.

Formspråket utgår från den enkla idén att normen förpackar och formar oss. Oavsett form ska vi tvingas in i samma butelj. Som en Bonsai Kitten om någon minns dessa.

gummihandskar-sida2Neutral Zon Gummihandskar

Det handlar inte om att alla måste bryta normen. Det handlar om att våga se problemen, våga kritisera sin egen och andras position, och att våga diskutera hur vi kan göra för att börja få förståelse för varandra. Ingen ska behöva föra en daglig kamp för sina mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Neutral Zon Bomullspinnar Ovansida

Neutral Zon Tandborstar Undersida Neutral Zon Gummihandskar Undersida Neutral Zon Bomullspinnar Undersida