Kulturverkstaden: Kultur för kultur

Hur ser vi att barn i Sverige är fattiga? Kan vi se det? Faktum är att det väldigt svårt att se. Många barn växer upp i välmående familjer. De har mat. De har kläder. Hus. Villa. Bil. Problemet är att alla inte har det så. De flesta fattiga barnen i Sverige ser ut som helt vanliga …

More