SPIRA

  Organisationen Mitt examensarbete handlar om att uppmärksamma ett problem i vårt samhälle som både är beständigt och genomsyrar hela det svenska samhället; ensamhet hos äldre människor. Med detta problem som grund har hjälporganisationen, SPIRA, skapats för att förebygga detta komplexa och utbredda bekymmer. En mötesplats har genom organisationen möjliggjorts för de äldre, ensamma människorna; möjlighet …

More