SPIRA

 

Organisationen

Mitt examensarbete handlar om att uppmärksamma ett problem i vårt samhälle som både är beständigt och genomsyrar hela det svenska samhället; ensamhet hos äldre människor. Med detta problem som grund har hjälporganisationen, SPIRA, skapats för att förebygga detta komplexa och utbredda bekymmer. En mötesplats har genom organisationen möjliggjorts för de äldre, ensamma människorna; möjlighet till social närvaro och gemenskap finns här tillgänglig på kvällar och helger. Mötesplatsen fokuserar kring äldre personer, de får här chansen att stå i centrum. En scen där musik, livshistorior, poetry slam, etc. framförs av de äldre generationen finns tillgänglig. Dessa framträdanden TV-sänds i hjälporganisationens egna program. Detta möjliggör en kommunikationskanal till ensamma, äldre människor som har för stora rädslor för att våga sig utanför dörren. Organisationen riktar sig först och främst till den grupp i samhället som är mest utsatt, äldre kvinnor i 80 årsåldern som fortfarande bor utanför äldreomsorgen och inte heller har någon övrig hjälp eller stöd. Gentemot denna mål- grupp fungerar TV-programmet som en informationskanal för dessa människor och uppmanar till att kontakta SPIRAs telefonjour för hjälp och stöd.

spirax2 kopia

spira_liten_sida kopia

Affärsidé

För att kunna få denna verksamhet att fungera kommer en vinstdrivande affärsidé
att genomföras. En blomsterbutik med ett sortiment av begagnade krukväxter och tillbehör kommer att öppnas på Götgatan i Stockholm. Denna butik säljer dessa produkter i första hand för att stödja de äldre, ensamma människorna men även för att värna om miljön.

historia_spira kopia

 

Dessa begagnade krukväxter skänks till butiken från exempelvis gemeneman, människor som reser bort en längre tid, dödsbon, studenter som åker hem över sommaren, etc. Alla dessa växter har en livshistoria och denna historia tas till vara på i butiken genom att kommunicera denna genom varje enskild produkt, vilken blir en parallell till de ensamma, äldre människorna; alla individer har en livshistoria som är viktig att ta till vara på och med omtanke och omsorg kan även någon som är bortglömd återigen blomma, få en ny livsgnista och spira.

spira_frö kopia

spira_nära

stickling

spira_jord_fram kopia

Kontakt

Anna Stensdotter

Mob: 073-0457482

Mail: anna_stensdotter@hotmail.com

[contact-form][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Comment’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]