I’ve

Problemaffisch som visualiserar det problem I’ve ska lösa.  Problembakgrund Över 16 miljoner hektar regnskog försvinner varje år,  vilket motsvarar en drygtredjedel av Sveriges yta. Biologer har uppskattat att fler än 50.000 arter om året utrotas och om 50 år kommer hela regnskogen att vara utrotad. Detta leder tillinte bara till att vi går mista om en stor …

More