I’ve

Problemaffisch som visualiserar det problem I’ve ska lösa. 


Problembakgrund

Över 16 miljoner hektar regnskog försvinner varje år,  vilket motsvarar en drygtredjedel av Sveriges yta. Biologer har uppskattat att fler än 50.000 arter om året utrotas och om 50 år kommer hela regnskogen att vara utrotad. Detta leder tillinte bara till att vi går mista om en stor tillgång, det påverkar även det globalaklimatet negativt. När träden avverkas överförs den kol som är bunden i vegetationen till atmosfärisk kol och bidrar på detta sätt till växthuseffekten.

Att bevara de artrika tropiska regnskogarna är ett av de mest kostnadseffektivasätten att minska utsläppen av växthusgaser. Den främsta anledningen till att Amazonas regnskog avskogasär inte värdet av träden som växer där utan möjligheterna att beslagta billig mark för jordbruk samt boskapsuppfödning.

I regnskogen ekosystem cirkulerar näringsämnen snabbt och produktiviteten är hög. Dock är det mesta av näringsämnena bundet i växterna och därför är jordarna relativt näringsfattiga. Vid brukning av jorden blir detta ett problem eftersom den endast går att bruka en kort period innan den är urlakad på näringsämnen. Detta leder till att en ny bit regnskog måste huggas ned för att komma åt ny mark.

Eftersom regnskogens ekosystem är komplicerat och bygger på ett samspel mellan skogens organismer är det svårt att återställa detta. Naturliga störningar som t.ex. mindre bränder, stormar men även småskaligt jordbruk ökar mångfalden. Däremot kan förödande konsekvenser ske för ekosystemet om det sker stora mänskliga ingrepp. Regnskogen fungerar som ett översvämningsskydd genom att likt tvättsvampar dra sig åt vatten från de tropiska regnen som de sedan släpper ifrån sig successivt genom floder och vattendrag. När skogen är avverkad kommer vattnet istället ojämt under året, vilket leder till översvämningar under regntid och torka under torrtid.

Det effektivaste sättet av skydda regnskogen är att skapa naturreservat. Under början av 2005 var 11 procent av jordens skogar under skydd. Tyvärr lider många parkförvaltningar idag av för få samt för få samt dåligt utbildade parkvakter vilket innebär i praktiken att regnskogen inte får något skydd alls för illegal avverkning och tjuvskytte. Det kostar dessutom mycket pengar att skydda och bevara regnskogarna. Det beräknas kosta ungefär 45 miljoner dollar årligen för att hålla ett globalt nätverk av naturreservat. Dock skulle ett nätverk som ersatte de ekologiska tjänsterna som regnskogen har, vara värda mellan 440 och 5200 miljoner dollar.Organisationen I’ve

I’ve är en organisation som säljer kosmetika som inte förstör djur och natur. Varför jag valde just kosmetika är för att naturfolk, alltså de folk vars kultur präglats av ett nära beroende till naturen förr i tiden ofta sminkade sig i så kallade krigsmålningar som sedan har utvecklat sig till dagens kosmetika.

Man ska bära produkterna med stolthet, stolthet av att veta att man bär sminket för en god sak, nämligen att man varit med och räddat en del av regnskogen genom att använda den kosmetika som organisationen säljer. För varje produkt som säljs går hela vinsten direkt tillbaka till organisationen som sedan investeras i att skapa nationalparker samt anställa och utbilda parkvakter. Detta för att inte regnskogen och de arter som lever där ska förintas. I’ve är viktig för att bevara detta komplicerade ekosystem som aldrig går att få tillbaka om det förstörs.


 

Visitkort Elin Lindström

Grafisk profil för organisationen I’ve.


Val i den grafiska profilen

Ena typsnittet jag valt är Garamond Premier Pro, ursprungligen Garamond som är ritat av Fransmannen Claude Garamond. Jag valde detta typsnitt efter dess utseende. Bokstäverna är klara och öppna, strikta och nobla med en kontrastrik och livfull linjeföring som utstrålar både kraft och skönhet. Det andra typsnittet jag valt att arbeta med är ITC Franklin Gothic, detta för att det stämmer bra överens med Garamond. Franklin har ett mer modernt utseende vilket blir att det nya och det gamla möts och blir en helhet tillsammans precis som med organisationen.

Mönstret på baksidan är ett mönster som görs av ursprungsbefolkningen i Amazonas med olika blad och träslag. På visitkorten från butiken är baksidan handmålade och detta mönster finns även på marknadsföringen från organisationen.


 

Lindström-GDK11-I've-förpackningar-öppna

Lindström-GDK11-I've-förpackningar-framsida Lindström-GDK11-I've-förpackningar-baksida Lindström-GDK11-I've-förpackning-foundation
I’ves produkter förpackade i bambuförpackningar. 


Förpackning och förpackningsdesign

Förpackningarna gjorda i bambu. Bambu är ett samlingsnamn på en grupp av gräs som växer i tropiska, subtropiska och tempererade områden i Asien och Amerika. Logotypen I’ve är ingraverat i locket på alla förpackningarna och under logotypen står det vilken produkt det är.

Eftersom organisationen behöver anställda finns det möjlighet för lokalbefolkningen att arbeta för organisationen. Det leder till fler arbetsmöjligheter och därmed lönar det sig för dessa personer att arbeta med I’ve än att vara med och skövla regnskog.

På baksidan av förpackningen finns en etikett gjord i bambupapper. På etiketten står det vad det är  och vilken färg den har. En innehållsförteckning som konsumenterna enkelt kan förstå där det står vad produkten innehåller. Till exempel ögonskuggan som innehåller Kakao, muskotnöt, Arrowrot (örten Maranta arundinacea), gurkmeja, shea smör och jojoba olja. Men det står även volymen på kosmetikan i gram och oz, hur länge den håller samt hur många kvadratmeter regnskog man räddat då man köpt just den produkten.

Eftersom organisationens målgrupp är smal är behovet av många butiker inte särskilt stor. DN skrev för några månader sedan att de 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som halva jordens befolkning har tillsammans. Eftersom produkterna i sig är väldigt exklusiva och inte vem som helst kan köpa dem finns de på lyxiga shoppinggator i storstäderna t.ex. på 38 Avenue Montaigne i Paris. Men för att inte utesluta personer går det även att beställa produkterna via organisationens webbshop. Där man även kan läsa mer om hur många kvadratmeter regnskog som räddats samt hur arbetet ser ut just nu. Butikerna är placerade i stora städer i olika kontinenter. Detta eftersom produkterna som beställs i webbshopen skickas direkt från någon av butikerna beroende på vart i världen man beställer ifrån. Därmed behövs inget lager och produkterna behöver inte resa i onödan.


 

Kontakt

Elin Lindström
+46 (0)70 257 72 54
hello@elindstrom.se
elindstrom.se