Verka

För att uppnå demokrati krävs det att alla människor i samhället har samma möjlighet att engagera sig och att allas rättigheter respekteras. Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller jämställdhet, men det finns en splittrad bild när det gäller makt och inflytande. Än idag har du inte samma förutsättningar …

More