Verka

För att uppnå demokrati krävs det att alla människor i samhället har samma möjlighet att engagera sig och att allas rättigheter respekteras. Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller jämställdhet, men det finns en splittrad bild när det gäller makt och inflytande. Än idag har du inte samma förutsättningar att få makt och inflytande i Sverige om du är kvinna.

Verka arbetar för att låta fler kvinnor ta plats, synas och höras genom att finansiera deras projekt, stort som smått. För att kunna finansiera denna viktiga verksamhet kommer Verka att sälja maktsymboler till inflytelserika kvinnor i Sverige. Maktsymbolerna som kommer säljas är örhänget, bågarna, skjortan och kavajen som alla på något sätt är symboler för status, inflytande och rikedom.

Produkterna är alla formgivna av kvinnliga formgivare från Sverige och dessutom kommer Verka lyfta fram nutida kvinnor som inte alltid får den plats i rampljuset som de förtjänar. Dessa kvinnor kommer vara inspiration för hela organisationen och genomsyra såväl förpackningar som kampanjer och det verksamma arbetet. Verka kommer genom dessa åtgärder ta upp maktbegreppet på agendan och kvinnor i Sverige kommer på flera plan få möjligheten att ta plats, synas och höras och då kan de bli förebilder för andra.

2 copy345

Kontakt

Hanna Jansson
hannalinneajansson@hotmail.com
073 063 24 75
https://www.behance.net/hannajansson