NZURI

Problembakgrund Den största orsaken till att elefanterna minskar i antal är illegaldjurhandel. De dödas för sina betars skull. Denna handel bidrar inte bara till att elefanterna riskerar att dö ut, utan även till terrorism och vapenhandel. Om elefanterna skulle dö ut så skulle flera tusen invånare i Afrika där de livnärar sig på turismen bli …

More