NZURI

NZURIAffischProblembakgrund

Den största orsaken till att elefanterna minskar i antal är illegaldjurhandel. De dödas för sina betars skull. Denna handel bidrar inte bara till att elefanterna riskerar att dö ut, utan även till terrorism och vapenhandel. Om elefanterna skulle dö ut så skulle flera tusen invånare i Afrika där de livnärar sig på turismen bli arbetslösa och fattigdomen skulle öka. Även ekosystemet skulle rubbas. Elefanter anses vara en nyckel art och många växter är beroende av dem. De håller trädbefolkningen i schack genom att de gräver upp träden för att äta så att gräset kan växa mer fritt och det i sin tur upprätthåller djurarter som zebror och gnuer. Elefanterna hjälper även till med pollineringen av olika växter. Att stabilisera elefantstammarna runt om i Afrika innebär att vi även skyddar invånare från fattigdom och andra djurarter från svält. Jag vill bidra med hjälp till att elfenbenshandel stoppas. För att minska tjuvjakten krävs det mer resurser där hjordarna är som mest utsatta och vidare utveckling inom ny teknik som gör det lättare för parkvakterna att upptäcka tjuvjägare och kan hindra attacker mot elefanter i tid. Resurser innebär fler parkvakter, utbildning, fordon och uniformer bland annat. Detta skapar även arbetstillfällen för människor. Tjuvjakten kommer att minska om efterfrågan minskas. Pengarna kommer även gå till forskning där man kan ta fram ny teknologi som gör det svårare för tjuvjakten att äga rum och gör det lättare för parkvakter att upptäcka tjuvjägare långt innan de har slagit till. Denna teknologi gör att dels att slakten på elefanterna förhindras med också att fler brottslingar kan ställas inför rätta. Drönare har redan provats och resultaten av användningen ser positiva ut men det behövs vidare utveckling och fler testrundor.

Hjälporganisationen NZURI

Hjälporganisationen Nzuri säljer exklusiva smycken till målgruppen kvinnor åldrarna 18-35 för att sprida information om tjuvjakten på elefanter, med syfte att ge resurser till arbetet mot elefanternas utrotning.

Förpackningar

Förpackningarna är handvävda i tidningspapper och är inspirerade av det afrikanska hantverket. Pinnen på ovan sidan agerar som lås och förhindrar att locket faller av under frakt. Tanken är att förpackningarna och smyckena ska tillverkas av kvinnor runt om i Afrika för att generera arbete. Etiketterna som medföljer förpackningen bär information om vilken kollektion smycket kommer ifrån och vart det är tillverkat. Det står även information om vad NZURI jobbar för. Så att konsumenten blir väl medveten om hur deras inköp påverkar.

Det finns tre olika storlekar på förpackningarna. De är anpassade efter ring, armband och halsband storlek

NZURI förpackning för armbandFörpackning för ring

 

Det finns tre olika storlekar på förpackningarna. De är anpassade efter ring, armband och halsband storlek

 

Kontaktinformation
Elin Jansson
Janssonelin@hotmail.com
070 303 33 63