SIMPLIFY – together cleaning for a healthy ocean

Simplify är en hjälporganisation och ett varumärke som agerar för att motverka problematiken med marint skräp, där ett stort fokus ligger på plast. Hela 6,5 miljoner ton plast beräknas årligen dumpas enbart av fartyg i haven kring vår glob (GreenPeace, 2014) och enligt TakePart (2014) tros plast utgöra cirka 90% av allt det skräp som …

More