SIMPLIFY – together cleaning for a healthy ocean

Simplify är en hjälporganisation och ett varumärke som agerar för att motverka problematiken med marint skräp, där ett stort fokus ligger på plast. Hela 6,5 miljoner ton plast beräknas årligen dumpas enbart av fartyg i haven kring vår glob (GreenPeace, 2014) och enligt TakePart (2014) tros plast utgöra cirka 90% av allt det skräp som flyter runt strax under havsytan. Var år, orsakar förekomsten av marint skräp skador som medför stora ekonomiska kostnader och förluster för människor, egendom och försörjning, samt medför risker för hälsa och till och med liv, enligt UNEP (Marine Litter 2005, 1). Utöver detta, hotar det marina skräpet den marina och kustnära biologiska mångfalden. Siffror från TakePart (2014) visar att det årligen är över 100.000 marina däggdjur och en miljon sjöfåglar som dör varje år på grund av att de intar eller blir intrasslade i plast.

Något som är nästintill omöjligt att ta upp i denna problematik, är »The Pacific Garbage Patch«. Detta är ett område i Norra Stilla Havet, där skräp både från Nordamerikas och Asiens kuster har förts med strömmar in mot havets mitt. Här samlas plasten och blir en stor fara både för liv på land och i vattnet. The Pacific Garbage Patch har nu kommit att bli en av de mest förorenade platser i hela världen, enligt Algalita Marine Research Institute (2014), med en yta som uppskattas vara mer än dubbelt så stor som Texas (Plasticfree Seas, 2013).

Det är tänkt att hjälporganisationen kommer agera på plats i Filippinerna, en plats som innehar en av världens högsta bilogiska mångfald, både på land och i havet. Filippinerna är dessutom beläget med sina kustområden på västra delen av strömmarna som leder mot Stilla Havet och The Pacific Garbage Patch. Att aktivt arbeta emot plast och skräp i haven på dessa områden främjar inte bara landets hälsa, utan även utvecklingen av området med skräp som växer i Norra Stilla Havet. Organisationen finns även till för att uppmärksamma, informera och involvera samhället i denna problematik. Man agerar även för att skapa kontakter på plats, vilka kan öppna upp möjigheter för att finna mer permanenta lösningar för framtiden och involvera samhället.

Hjälporganisationen kommer finansieras genom ett varumärke som säljer städprodukter. Det tänkta varumärket heter Simplify, och syftar till att förenkla. Man menar då både att förenkla en produktkedja, men även med att det lönar sig att skaffa få produkter med kvalité, än många med kvantité. Med denna värdegrund skapar man hållbara produkter, gjorda på naturliga råvaror, med en appilerande design i fokus. Den främsta målgruppen är män och kvinnor, som är inrednings- och miljömedvetna i åldrarna 25-40 år. Genom att sälja helt naturvänliga städprodukter, är tanken att inte bara ersätta miljöfarliga städprodukter, producerade i plast och med giftiga kemikalier, utan även finasiera en vinst för att hjälporganisationen ska gå runt.

Mycket städmedel är idag både skadligt för hälsa och miljö (EPA, 2010) och det är således viktigt att vi börjar tänka på vilka konsekvenser våra val medför. I nuläget består mycket av vårt städmaterial av farliga kemikalier som är förpackade i plastbehållare. Plastbehållarna kräver flera hundra år innan de bryts ner – och där vissa ämnen inte bryts ner alls (Livsmedelsverket (2014).

Tar vi ett eller ett par steg tillbaka i tiden, anländer vi till en tid där plast och gift inte massproducerades på löpande band. En tid där produktkedjan var lokal och lojal, simplificeread utan kemiska tillsatser. Denna inspiration belyser hela Simplifys koncept, såväl förpackningar såsom produkter och andra estetiska artefakter.

framsida_72

BAKSIDA kopia

flaskabaksida_ättika

 

diskborstegå

diskborste2

taghandduk2

 

 

Logotypen är utvecklad ur flera
symboliska synvinklar. Triangeln, vilken används bland annat för att beskriva de ”fyra elementen”, vatten, luft, eld och jord, står för uppbyggnaden av mitt formspråk. De fyra element som människan behöver för att leva. Ordet simplify – förenkla – belyser en förenklad produktionskedja, men också ett förenklat leverne. Typsnittet är DIN i versaler. Typsnittet har sin historik sedan Bauhaus, på 1920-talet. Det är ett typsnitt som uttrycker en tidlöshet och som under sin uppkomst är sammanlänkat med arkitektur, inredning industriell design samt grafiska verk, vilket passar ändamålet för Simplify. Typsnittet DIN passar även bra just till triangeln, då man nästan kan se på bokstaven Y och M, hur triangeln kommer åter i logotypen och i bokstäverna.
Den orangea färgen står för en frustrerad känsla om havens kritiska hälsa, man vill reagera, synas och sprida buskapet. Samtidigt har denna färg en slags könsneutral ton, vilket är en viktig komponent i den estetiska utformningen för Simplify. Den oranga färgen kan även kopplas till naturen, joden, eftersom den bland annat kan framställas av ockra. Ockra har använts sedan forntiden för kroppsutmyckning, för ifyllnad av ristningar på hällar, runstenar och gravsättningar. Färgen sägs även symbolisera liv och död, något som ju arbetet med ett friskt hav handlar om. Motverka död, och bringa nytt liv. Utifrån denna ton har jag dock valt att att gå åt ett något mer korallrött val. Detta för att denna ton gav liv till de övriga grå nyanserna, men även för att symbolisera allt liv som finns under ytan. Fiskar, koraller och marina djur i alla möjliga olika färger, färgstarkt liv.Trianglarna för de fyra olika elementen i logotypen är placerade i en aning roterad vinkel. Tillsammans bildar två trianglar fyra trianglar. Två mindre och två större med linjer i. Trianglarnas placering kan tillsammans stå för en kompass, riktningar, vägledning. Trianglarnas rotation uttrycker även en rörelse, och symboliseras både med havets strömmar som rör sig, men även för ett kretslopp som går runt. Kombinationen av en cirkel i samband med triangeln syns även i formspråket. Cirkeln står dels för ett globalt samarbete, men även för odödlighet och skydd. Det kan även ses om ett kretslopp, som går runt hela vägen, samt för vinden i Norra stilla havet som går runt in mot mitten, något också kommer belysas av hjälporganisationen.